Vrijwillige onafhankelijke cliëntvertegenwoordiging: nodig én leuk om te doen!

Tineke Bus: “In de gemeente Midden-Groningen wordt de onafhankelijke cliëntondersteuning uitgevoerd door 'OCV-ers' (vrijwillige onafhankelijke cliëntvertegenwoordigers). Wij worden hierbij ondersteund door Zorgbelang Groningen.

Als mensen een Wmo-voorziening aanvragen of beroep doen op andere hulp via het sociaal team, ondersteun ik hen bij het ‘keukentafelgesprek’ met de gemeente. We bereiden dit samen voor en ik ben – als de cliënt dat wil – erbij aanwezig. Daarna evalueren we het gesprek. Is de cliënt tevreden met het resultaat, dan ronden we het af. Voldoet het besluit van de gemeente niet aan de verwachting, dan komt er een vervolg.

Soms vinden mensen het ‘eng’ om met de gemeente in gesprek te gaan. Je kunt ze dan vooraf geruststellen. Ook blijkt soms bij de voorbereiding dat er meer nodig is dan aangevraagd. De aanvrager, en ook de familie, ziet dit niet altijd. Als ‘OCV-er’ sta ik wat verder weg en overzie ik het hele plaatje.

Onafhankelijke cliëntvertegenwoordiging voorziet zeker in een behoefte en is daarnaast ontzettend leuk om te doen. Ik kan het zelf invullen en afronden, met een duidelijk resultaat. En: cliënten zijn je heel dankbaar, maar vinden het wel raar dat je dit als vrijwilliger doet!

Omdat de OCV-er nog niet geheel is ingeburgerd, wordt er nog niet zoveel een beroep op ons gedaan. Het is daarom noodzakelijk dat er meer aandacht komt voor de OCV-er. Immers: mensen hebben recht op onafhankelijke cliëntondersteuning en de gemeente moet hier ook in voorzien.”

Tineke Bus is vrijwillig onafhankelijk cliëntvertegenwoordiger in de gemeente Midden-Groningen.