Academie Zorgbelang

De Academie Zorgbelang biedt jaarlijks een wisselend en gevarieerd programma over ontwikkelingen in de zorg, patiëntenparticipatie en belangenbehartiging aan patiënten, consumenten, hun organisaties en andere belangstellenden. Met als doel dat zij de eigen belangen, die van hun naaste(n) en/of hun achterban beter kunnen behartigen.

PROGRAMMA 2020

18 juni: Themabijeenkomst 'Samen maken we jeugdhulp beter'
Voor betere jeugdhulp is de stem van jongeren en hun ouders/ verzorgers onmisbaar! Hoe organiseer je deze participatie? In deze bijeenkomst gaan we in op hoe je jongeren en hun ouders/verzorgers structureel kunt betrekken bij ontwikkelingen in de jeugdhulp. 
Kosten: € 30,- (incl. BTW) voor professionals, voor vrijwilligers is deelname gratis.
Meer informatie en aanmelden 

17 september: Training 'PGO, wat is het en wat kun je er mee?'
PGO staat voor Persoonlijke GezondheidsOmgeving. Het is een website of app, waarin je informatie over je eigen gezondheid kunt bijhouden. In deze training gaan we in op wat je allemaal met een PGO kunt, hoe wordt gezorgd voor een veilige uitwisseling van gegevens en welke ontwikkelingen er zijn.
Kosten: € 49,- (incl. BTW) voor professionals, gratis voor vrijwilligers. 
Meer informatie en aanmelden

19 november: Themabijeenkomst 'Dwang in de zorg'
Met ingang van 1 januari 2020 zijn er twee nieuwe wetten over het onvrijwillig krijgen van zorg: de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz (Wvggz). In deze bijeenkomst gaan we in op de inhoud van de wetten en de ervaringen uit de praktijk van zorgverleners en ervaringsdeskundigen.
Kosten: € 49,- (incl. BTW) voor professionals, gratis voor vrijwilligers. 
Meer informatie en aanmelden

TARIEF EN VOORWAARDEN

Deelname aan bovenstaande activiteiten

  • is gratis voor inwoners en vrijwilligers (belangenbehartigers, leden van cliëntenraden, Adviesraden Wmo/Sociaal Domein, Participatieraden en patiëntenverenigingen);
  • bedraagt € 30 (online bijeenkomst) of €49,- ('fysieke' bijeenkomst) voor professionals en beleidsmakers (zorgverleners, medewerkers en bestuurders van zorgaanbieders, verzekeraar en gemeenten).

Wanneer je je aanmeldt, maar onverhoopt niet kunt komen, geef dit dan tijdig door. Anders zijn wij genoodzaakt € 25,- annuleringskosten in rekening te brengen.