Academie Zorgbelang

De Academie Zorgbelang biedt jaarlijks een wisselend en gevarieerd programma over ontwikkelingen in de zorg, patiëntenparticipatie en belangenbehartiging aan patiënten, consumenten, hun organisaties en andere belangstellenden. Met als doel dat zij de eigen belangen, die van hun naaste(n) en/of hun achterban beter kunnen behartigen.

PROGRAMMA 2017

7 november: Themabijeenkomst ‘Positieve gezondheid’

Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op het nieuwe gezondheidsconcept Positieve Gezondheid en vervolgens in gesprek over de betekenis van dit concept voor uzelf. 

Meer informatie

27 november: Themabijeenkomst Raadplegen van je achterban

Tijdens deze themabijeenkomst maakt u kennis met verschillende raadplegingsmethoden die u kunt gebruiken om de wensen en ervaringen van uw achterban/patiënten/cliënten te verzamelen ten behoeve van onder andere beleidsontwikkeling en kwaliteitsverbetering.

Meer informatie

 

Tarief en voorwaarden

Deelname aan de activiteiten van het jaarlijkse programma van de Academie Zorgbelang is gratis.
Wanneer u zich aanmeldt, maar onverhoopt niet kunt komen, geef dit dan tijdig door. Anders zijn wij genoodzaakt € 25,- annuleringskosten in rekening te brengen.


 

Contact

Publicaties

Deel deze pagina