Academie Zorgbelang

De Academie Zorgbelang biedt jaarlijks een wisselend en gevarieerd programma over ontwikkelingen in de zorg, patiëntenparticipatie en belangenbehartiging aan patiënten, consumenten, hun organisaties en andere belangstellenden. Met als doel dat zij de eigen belangen, die van hun naaste(n) en/of hun achterban beter kunnen behartigen.

PROGRAMMA 2018

13 september: Onafhankelijke cliëntondersteuning helpt je verder!
In deze themabijeenkomst vertellen we over de rechten en plichten op het gebied van onafhankelijke cliëntondersteuning in de zorg. Wat betekenen deze rechten en plichten voor burgers, gemeenten en zorginstellingen? En hoe kunnen inwoners van de provincie Groningen gebruik maken van een onafhankelijk cliëntondersteuner, vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris?
- Door: Maaike van Dam, Harm Janssen en Paul Volleberg van
  het Adviespunt Zorgbelang.
- Meer informatie en aanmelden.

6 november: Goede digitale zorg maken we samen!
In deze themabijeenkomst gaan we in op je rol als patiëntenorganisatie, cliëntenraad, Wmo- of participatieraad bij het ontwikkelen van goede digitale zorg (e-Health). Dat wil zeggen: digitale zorg die bijdraagt aan de eigen regie én kwaliteit van leven van de mensen om wie het gaat.
- Door: Liesbeth Meijnkens, e-healthadviseur.
- Meer informatie en aanmelden.
 

Tarief en voorwaarden

Deelname aan de activiteiten van het jaarlijkse programma van de Academie Zorgbelang is gratis. 
Wanneer je je aanmeldt, maar onverhoopt niet kunt komen, geef dit dan tijdig door. Anders zijn wij genoodzaakt € 25,- annuleringskosten in rekening te brengen.


 

Publicaties