Academie Zorgbelang

De Academie Zorgbelang biedt jaarlijks een wisselend en gevarieerd programma over ontwikkelingen in de zorg, patiëntenparticipatie en belangenbehartiging aan patiënten, consumenten, hun organisaties en andere belangstellenden. Met als doel dat zij de eigen belangen, die van hun naaste(n) en/of hun achterban beter kunnen behartigen.

PROGRAMMA 2019

Het programma voor 2019 bestaat uit een training en drie themabijeenkomsten. 

12 november: Themabijeenkomst Ben je al AVG-proof? 
In deze themabijeenkomst gaan we in op de vraag of je als patiëntenorganisatie al voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG: wat houdt deze verordening in? Waaraan moet je als organisatie voldoen en hoe pak je dat aan?
Door: Zorgbelang Groningen in samenwerking met PGOsupport, kennis- en adviespartner voor partijen die zich inzetten voor kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van patiënt-/cliëntperspectief. .
Meer informatie en aanmelden.

TARIEF EN VOORWAARDEN

Deelname aan de activiteiten van het jaarlijkse programma van de Academie Zorgbelang is gratis. 
Wanneer je je aanmeldt, maar onverhoopt niet kunt komen, geef dit dan tijdig door. Anders zijn wij genoodzaakt € 25,- annuleringskosten in rekening te brengen.


 

Contact

Publicaties