Aangepaste dienstverlening Zorgbelang Groningen i.v.m. coronavirus COVID-19
Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

ANBI

De Stichting Zorgbelang Groningen, publiek bekend als Zorgbelang Groningen, is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Met de publicatie van onderstaande gegevens voldoet Zorgbelang Groningen aan de voorwaarden opgesteld door de Belastingdienst.

Gegevens Zorgbelang Groningen

Ga voor het adres, RSIN/fiscaal nummer en het KvK-nummer van Zorgbelang Groningen naar de Contactgegevens.

Bestuurssamenstelling

Zie Bestuur.

Doelstelling volgens Statuten

Het doel, de werkwijze en het bestuur van Zorgbelang Groningen zijn vastgelegd in de Statuten Zorgbelang Groningen en Statutenwijziging Zorgbelang Groningen. Volgens deze laatste heeft de Stichting Zorgbelang Groningen ten doel:

  • het behartigen van de belangen van iedereen die gebruik maakt van zorg en/of ondersteuning in het sociaal domein;
  • alsmede het behartigen van de belangen van mantelzorgers.

Activiteitenplan en begroting

Jaarlijks legt Zorgbelang Groningen haar activiteiten voor dat jaar vast in het Activiteitenplan en de Begroting.
2022
Activiteitenplan 2022
Begroting 2022

2021
Activiteitenplan 2021
Begroting 2021

Jaarverslag en jaarrekening

Zorgbelang Groningen doet jaarlijks verslag van de uitgeoefende activiteiten in het Maatschappelijk verslag en legt jaarlijks financiële verantwoording af in het Jaarverslag.
Maatschappelijk Verslag 2020
Jaarverslag 2020

Beloningsbeleid

Voor werknemers geldt het beleid zoals vastgelegd in de CAO Sociaal Werk.
Voor de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht is het beloningsbeleid omschreven in de Statuten:

  • directeur-bestuurder: artikel 5, lid 7;
  • Raad van Toezicht: artikel 12, lid 4.

Publicaties

Download Jaaroverzicht 2020 Kort jaaroverzicht van de activiteiten en projecten van Zorgbelang Groningen in 2020.
Download Publieksjaarverslag 2019 Kort jaarverslag van de activiteiten en projecten van Zorgbelang Groningen in 2019.