Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

ANBI

De Stichting Zorgbelang Groningen, publiek bekend als Zorgbelang Groningen, is een algemeen nut beogende instelling (ANBI, controleer hier onze status). Met de publicatie van onderstaande gegevens voldoet Zorgbelang Groningen aan de voorwaarden opgesteld door de Belastingdienst.

Gegevens Zorgbelang Groningen

Ga voor het adres, RSIN/fiscaal nummer en het KvK-nummer van Zorgbelang Groningen naar de Contactgegevens.

Bestuurssamenstelling

Zie Bestuur.

Doelstelling en activiteiten

Het doel, de werkwijze en het bestuur van Zorgbelang Groningen zijn vastgelegd in de Statuten(wijziging) Zorgbelang Groningen maart 2022. Volgens deze heeft de Stichting Zorgbelang Groningen ten doel:

  • het behartigen van de belangen van iedereen die gebruik maakt van zorg en/of ondersteuning in het sociaal domein;
  • alsmede het behartigen van de belangen van mantelzorgers.

Deze doelstelling is uitgewerkt in onze missie, visie en activiteiten.

Jaarverslag en jaarrekening

In ons Jaarverslag/jaarrekening:

  • doen we jaarlijks verslag van de uitgeoefende activiteiten (bestuursverslag);
  • leggen we financiële verantwoording af (financieel verslag/jaarrekening).

2023
Jaarverslag 2023
Financiële verantwoording 2023

Beloningsbeleid

Voor werknemers geldt het beleid zoals vastgelegd in de CAO Sociaal Werk.
Voor de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht is het beloningsbeleid omschreven in de Statuten:

  • directeur-bestuurder: artikel 5, lid 7;
  • Raad van Toezicht: artikel 12, lid 4.