Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Kwaliteit dienstverlening

Aansluiten bij wat echt nodig is, dat is wat je als gemeente wilt. Dit maakt zorg en welzijn effectiever en efficiënter.
Startpunt zijn de wensen en ervaringen van de mensen om wie het gaat: de inwoners van de gemeente.

Zorgbelang Groningen heeft jarenlange ervaring met het ophalen hiervan. We doen dit op verschillende:

  • momenten: bij het ontwikkelen, uitvoeren en/of evalueren van beleid en dienstverlening;
  • manieren: bijvoorbeeld via vragenlijsten, interviews, focusgroepen, spiegelgesprekken, met ‘Positieve Gezondheid’ of – bij voorkeur – in co-creatie. Dat wil zeggen: als gelijkwaardige partners samenwerken met alle betrokkenen en met name de inwoners van de gemeente.

Neem voor meer informatie contact met ons op. We gaan graag – vrijblijvend – met je in gesprek en onderzoeken samen hoe we de kwaliteit van je diensten vanuit inwonersperspectief kunnen verbeteren.