Aangepaste dienstverlening Zorgbelang Groningen i.v.m. coronavirus COVID-19
Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Over ons

Zorgbelang Groningen komt in de provincie Groningen op voor iedereen die gebruik maakt van zorg. Wij vinden het belangrijk dat jij het leven kunt leiden zoals jij dat wilt. Ook als je een ziekte of beperking hebt. Wij willen dat je dan de zorg en ondersteuning krijgt die bij jou past. Zodat je beter kunt meedoen in de samenleving en een fijner leven hebt.

Zorgbelang Groningen gelooft dat jouw wensen en ervaringen nodig zijn voor goede zorg. We organiseren daarom dat jij op verschillende manieren kunt meepraten en meebeslissen met zorgaanbieders, gemeenten en de zorgverzekeraar. Over de zorg voor jezelf, maar ook over zorg in het algemeen in onze provincie. Goede zorg bereiken we alleen samen met de mensen om wie het gaat!

Wil je meer weten over Zorgbelang Groningen? Bekijk dan ons filmpje.

Missie en visie

Onze missie: Goede zorg en welzijn zijn alleen te realiseren samen met de mensen om wie het gaat. We willen en zorgen daarom dat inwoners van de provincie Groningen op allerlei – bij hun passende – manieren hun ervaringen in kunnen zetten voor het bepalen, verbeteren en vernieuwen van zorg en welzijn. Waardoor deze maximaal bijdragen aan hun eigen regie, maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven.

Onze visie: Inwoners van de provincie Groningen zijn een gelijkwaardige gesprekspartner van zorg- en hulpverleners bij het bepalen van zorg en ondersteuning voor henzelf of hun naaste. En daarnaast een vanzelfsprekende en onmisbare partner voor zorgaanbieders en financiers bij het bepalen, verbeteren en vernieuwen van een passend, betaalbaar en toegankelijk zorg- en welzijnsaanbod in de provincie.

Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid is de leidraad in ons werk. Niet de aandoening, maar een betekenisvol leven staat centraal. Wij richten ons op:

  • wat mensen belangrijk vinden in het leven;
  • hoe ze daar zelf, met hun omgeving, de regie over kunnen voeren;
  • hulp en zorg die past bij hun wensen, behoeften en ervaringen.

Meer over Zorgbelang Groningen en Positieve Gezondheid.