Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Partners

Zorgbelang Groningen werkt graag samen met iedereen die betrokken is bij zorg, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning in de provincie Groningen:

  • (ervaringsdeskundige) patiënten, cliënten, hun naasten, mantelzorgers en andere inwoners;
  • hun vertegenwoordigers: patiënten- en cliëntenorganisaties, Adviesraden Wmo en andere belangenorganisaties;
  • landelijke patiënten- en cliëntenorganisaties;
  • zorgaanbieders en gemeenten in de provincie Groningen;
  • zorgverzekeraar Menzis;
  • collega Zorgbelang-organisaties elders in het land.

Vaste samenwerkingspartners

  • zaVie: zorg en aandacht voor iedereen, behartigt de collectieve belangen van iedereen die in de provincie Groningen zorg, aandacht en ondersteuning nodig heeft.
  • Platform Hattinga Verschure: behartigt de collectieve belangen van (ex-)mantelzorgers in de provincie Groningen.
  • Onderling Sterk Steunpunt – provincie Groningen: dé belangenvereniging dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking. Folder Onderling Sterk – provincie Groningen

Daarnaast werken we samen met netwerkpartners als het Centrum voor Zelfregie en Participatie (CéZetPé). Dit ontwikkelt sinds 2014 vernieuwende ideeën, gericht op het versterken van de weerbaarheid en het denken vanuit de eigen kracht.