Aangepaste dienstverlening Zorgbelang Groningen i.v.m. coronavirus COVID-19
Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Samen met de mensen om wie het gaat

 

Over Zorgbelang Groningen

Zorgbelang Groningen behartigt de belangen van iedereen in de provincie Groningen die gebruik maakt van zorg. Positieve Gezondheid is onze leidraad: wij willen dat inwoners – ook met een ziekte of beperking –  een fijn leven hebben. Waarover ze zelf, met hun naasten, zoveel mogelijk de regie kunnen voeren.

We zijn onafhankelijk maar werken wel samen: met gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en kennisinstellingen. Maar vooral én altijd met inwoners en belangenbehartigers. Zodat zij, met hun ervaringen, mee kunnen denken over de zorg. Goede zorg bereiken we alleen samen met de mensen om wie het gaat!

Meer over Zorgbelang Groningen

Uitgelicht

Inspiratiesessie Toegankelijke informatie

Welke drempels ervaren mensen die laaggeletterd zijn (2,5 miljoen in Nederland) bij het verwerken van informatie? Hoe maken we deze informatie toegankelijker?
Daarover gaat de interactieve Inspiratiesessie Toegankelijke informatie van de Academie Zorgbelang op maandagmiddag 4 oktober in Hanze Plaza in Groningen. Met een taalprofessional en ervaringsdeskundige taalambassadeurs. Ben je erbij?

Meer informatie