Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Samen met de mensen om wie het gaat

 

Over Zorgbelang Groningen

Zorgbelang Groningen behartigt de belangen van iedereen in de provincie Groningen die gebruik maakt van zorg. Positieve Gezondheid is onze leidraad: wij willen dat inwoners – ook met een ziekte of beperking –  een fijn leven hebben. Waarover ze zelf, met hun naasten, zoveel mogelijk de regie kunnen voeren.

We zijn onafhankelijk maar werken wel samen: met gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en kennisinstellingen. Maar vooral én altijd met inwoners en belangenbehartigers. Zodat zij, met hun ervaringen, mee kunnen denken over de zorg. Goede zorg bereiken we alleen samen met de mensen om wie het gaat!

Meer over Zorgbelang Groningen

Uitgelicht

Presentatie Receptenboek Jeugdparticipatie tijdens slotbijeenkomst Heel Groningen Bakt

Op 26 januari is tijdens de slotbijeenkomst van het jeugdparticipatieproject ‘Heel Groningen Bakt’ het gelijknamige receptenboek gepresenteerd. Dit receptenboek biedt inspiratie en handvatten om als gemeente of jeugdhulpinstelling in de praktijk werk te maken van jeugdparticipatie.

Meer informatie