Aangepaste dienstverlening Zorgbelang Groningen i.v.m. coronavirus COVID-19
Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Samen met de mensen om wie het gaat

 

Over Zorgbelang Groningen

Zorgbelang Groningen behartigt de belangen van iedereen in de provincie Groningen die gebruik maakt van zorg. Positieve Gezondheid is onze leidraad: wij willen dat inwoners – ook met een ziekte of beperking –  een fijn leven hebben. Waarover ze zelf, met hun naasten, zoveel mogelijk de regie kunnen voeren.

We zijn onafhankelijk maar werken wel samen: met gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en kennisinstellingen. Maar vooral én altijd met inwoners en belangenbehartigers. Zodat zij, met hun ervaringen, mee kunnen denken over de zorg. Goede zorg bereiken we alleen samen met de mensen om wie het gaat!

Meer over Zorgbelang Groningen

Uitgelicht

Vijf jaar VN-verdrag Handicap: is er iets te vieren? Deel je ervaringen!

Op 14 juni is het vijf jaar geleden dat het VN-verdrag Handicap in ons land is ondertekend. Door dit verdrag hebben mensen met een beperking dezelfde rechten als iedereen. Is meedoen aan de samenleving makkelijker geworden? Is er iets te vieren? We horen graag je ervaringen op www.zorgbelangrijk.nl.

Meer informatie