Zorgbelang Groningen behartigt de belangen van iedereen die in de provincie Groningen gebruikt maakt van zorg. Dit doen we door activiteiten met en voor:

  • zorggebruikers: patiënten, cliënten, mantelzorgers, naasten;
  • belangenbehartigers: patiëntenverenigingen, cliëntenraden, lokale adviesraden;
  • ketenpartners: zorgaanbieder, zorgverzekeraar, gemeenten, provincie.

Met als doel: goede zorg voor en een sterke positie van alle zorggebruikers in onze provincie. Zodat zij mee kunnen praten en beslissen over de zorg. Want:
Goede zorg bereiken we alleen samen met de mensen om wie het gaat!

@Zorgbelang_Gr

Follow