Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Vacatures

Vrijwillige onafhankelijk cliëntondersteuner in de gemeente Midden-Groningen

Als vrijwillige onafhankelijk cliëntondersteuner (OCO) denk je mee met mensen die een vraag hebben op het gebied van de Wmo, rondom Jeugdhulp en de Participatiewet. Bijvoorbeeld wanneer ze ondersteuning nodig hebben bij het huishouden, de opvoeding van hun kinderen of bij het vinden van werk. Je helpt mensen bij het stellen van de juiste vragen aan de gemeente, zodat ze goede begeleiding en ondersteuning vinden. Wil je hier meer over weten? Lees dan de Oproep vrijwillige onafhankelijk cliëntondersteuner gemeente Midden-Groningen.

Vrijwilligers voor werkgroep Collectieve Belangenbehartiging

De werkgroep Collectieve Belangenbehartiging is een gezamenlijke werkgroep van Platform Hattinga Verschure, zaVie en Zorgbelang Groningen. In deze werkgroep zetten we ons in voor iedereen die door een ziekte, beperking of leeftijd moeite heeft om volwaardig mee te doen. Dit doen we door ons aan te sluiten bij bestaande activiteiten, maar ook door het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Dit jaar willen we ons bezig houden met digitale toegankelijkheid en de rol van ervaringsdeskundigen bij het ondersteunen van inwoners in onze provincie.
Geïnteresseerd? Bekijk dan de Vacature Collectieve Belangenbehartiging.

Vrijwilligers voor de commissie Iedereen doet mee

De commissie Iedereen doet mee is een gezamenlijke commissie van Platform Hattinga Verschure, zaVie en Zorgbelang Groningen. In deze commissie zetten we ons in voor een inclusieve samenleving, het VN-verdrag Handicap en het slechten van barrières als gevolg van een handicap of functiebeperking.
Geïnteresseerd? Bekijk dan de Vacature Iedereen Doet Mee

Vrijwilligers voor de commissie Mobiliteit

De commissie Mobiliteit is een gezamenlijke commissie van Platform Hattinga Verschure, zaVie en Zorgbelang Groningen. In deze commissie houden we ons bezig met alle belangen van de achterban die te maken hebben met vervoer, toegankelijkheid, sociaal isolement en omgevingsbeleid.
Geïnteresseerd? Bekijk dan de Vacature Mobiliteit.

Leden voor Cliëntenraad Coöperatie Dichtbij

De Cliëntenraad van Coöperatie Dichtbij wil graag uitbreiden. Daarom zoekt de raad nieuwe leden – waaronder een secretaris – die bij voorkeur ervaring hebben met begeleiding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet.
Coöperatie Dichtbij is een samenwerkingsverband van ruim 200 zelfstandige zorgverleners (zzp’ers) en ca. 70 zorgorganisaties. Met één missie: iedereen moet, ongeacht de zorg- of hulpvraag, veilig thuis kunnen blijven wonen, leven en sterven.
De cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten en hun naasten. Dit doet de raad door mee te praten over beleid en organisatie, door de coöperatie kritisch te volgen en actief betrokken te zijn bij alle onderwerpen rond kwaliteit van zorg.
Bekijk voor meer informatie de website van Coöperatie Dichtbij.

Vrijwillige coaches voor Onderling Sterk afdelingen Leek-Tolbert en Groningen

Vind jij het leuk om mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen zodat zij zelf hun belangen kunnen behartigen? Dan kun je aan de slag als vrijwillige coach bij de afdeling Leek-Tolbert of de afdeling Groningen van Onderling Sterk – provincie Groningen. Onderling Sterk is in onze provincie dé onafhankelijke belangenvereniging dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking. De coach ondersteunt de Onderling Sterk-leden bij het besturen van de afdeling en stimuleert en helpt bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten.
Bekijk voor meer informatie de Vacature Coach Onderling Sterk afdeling Leek – Tolbert, de Vacature Coach Onderling Sterk afdeling Groningen of neem contact op met Carin van de Wal.