Aangepaste dienstverlening Zorgbelang Groningen i.v.m. coronavirus COVID-19
Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Vacatures

Leden Adviesraad Zorgbelang Groningen

De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur over het inhoudelijk beleid en de strategische koers van Zorgbelang Groningen. Bijvoorbeeld over het jaarlijkse activiteitenplan en het meerjarenbeleidsplan. In de Adviesraad zijn diverse doelgroepen vertegenwoordigd. De Adviesraad zoekt per direct leden die in de Adviesraad het perspectief kunnen vertegenwoordigen van cliënten in de jeugdhulp, mensen met een verstandelijke beperking, gebruikers van complementaire zorg en daklozen. De leden vervullen een brugfunctie tussen Zorgbelang Groningen en (organisaties van) deze doelgroepen.
Bekijk voor meer informatie de Vacatures leden Adviesraad juni 2021.

Vrijwillige coaches voor Onderling Sterk afdelingen Leek-Tolbert en Groningen

Vind jij het leuk om mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen zodat zij zelf hun belangen kunnen behartigen? Dan kun je aan de slag als vrijwillige coach bij de afdeling Leek-Tolbert of de afdeling Groningen van Onderling Sterk – provincie Groningen. Onderling Sterk is in onze provincie dé onafhankelijke belangenvereniging dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking. De coach ondersteunt de Onderling Sterk-leden bij het besturen van de afdeling en stimuleert en helpt bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten.
Bekijk voor meer informatie de Vacature Coach Onderling Sterk afdeling Leek – Tolbert, de Vacature Coach Onderling Sterk afdeling Groningen of neem contact op met Carin van de Wal.

Vrijwilligers voor gezamenlijke projecten Zorgbelang, zaVie en Platform Hattinga Verschure

Wil jij je kennis en ervaring inzetten voor een betere positie van patiënten, cliënten, senioren en mantelzorgers? Zorgbelang Groningen, zaVie en Platform Hattinga Verschure zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Je kunt op allerlei manieren bij ons aan de slag: inhoudelijk, praktisch, voor korte klussen of een langdurig project. Vooral ‘doeners’ zijn van harte welkom!
Bekijk voor meer informatie de Oproep Vrijwilligers gevraagd!

Vrijwillige onafhankelijke cliëntvertegenwoordigers in de gemeente Midden-Groningen

Wil jij je met een groepje enthousiaste collega’s inzetten voor de inwoners van gemeente Midden-Groningen? En hen ondersteunen in het gesprek met de gemeente over hulp op het gebied van wonen, opvoeden, werk of inkomen? Als vrijwillige onafhankelijke cliëntvertegenwoordiger kun jij deze ondersteuning samen met Zorgbelang bieden.
Bekijk voor meer informatie de Vacature vrijwillige onafhankelijke cliëntvertegenwoordigers Midden-Groningen.