Aangepaste dienstverlening Zorgbelang Groningen i.v.m. coronavirus COVID-19
Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Vacatures

Cliëntenraadsleden voor Coöperatie Dichtbij

De cliëntenraad van Coöperatie Dichtbij behartigt de belangen van cliënten en hun naasten. Coöperatie Dichtbij is een zorgaanbieder en coöperatie. Ruim 200 zelfstandige zorgverleners (zzp’ers) en 70 zorgorganisaties zijn hierbij aangesloten. Met elkaar bieden zij zorg en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen. Met als missie: iedereen moet, ongeacht de zorg- of hulpvraag, veilig thuis kunnen blijven wonen, leven en sterven. Samenwerking staat hierbij centraal. Als lid van de cliëntenraad praat je mee over het beleid en de organisatie, volg je de coöperatie kritisch en ben je actief betrokken bij alle onderwerpen rond kwaliteit van zorg.
Bekijk voor meer informatie de Vacature Cliëntenraad Coöperatie Dichtbij 2021.

Vrijwillige coaches voor Onderling Sterk afdelingen Leek-Tolbert en Groningen

Vind jij het leuk om mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen zodat zij zelf hun belangen kunnen behartigen? Dan kun je aan de slag als vrijwillige coach bij de afdeling Leek-Tolbert of de afdeling Groningen van Onderling Sterk – provincie Groningen. Onderling Sterk is in onze provincie dé onafhankelijke belangenvereniging dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking. De coach ondersteunt de Onderling Sterk-leden bij het besturen van de afdeling en stimuleert en helpt bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten.
Bekijk voor meer informatie de Vacature Coach Onderling Sterk afdeling Leek – Tolbert, de Vacature Coach Onderling Sterk afdeling Groningen of neem contact op met Carin van de Wal.

Vrijwilligers voor gezamenlijke projecten Zorgbelang, zaVie en Platform Hattinga Verschure

Wil jij je kennis en ervaring inzetten voor een betere positie van patiënten, cliënten, senioren en mantelzorgers? Zorgbelang Groningen, zaVie en Platform Hattinga Verschure zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Je kunt op allerlei manieren bij ons aan de slag: inhoudelijk, praktisch, voor korte klussen of een langdurig project. Vooral ‘doeners’ zijn van harte welkom!
Bekijk voor meer informatie de Oproep Vrijwilligers gevraagd!

Vrijwillige onafhankelijke cliëntvertegenwoordigers in de gemeente Midden-Groningen

Wil jij je met een groepje enthousiaste collega’s inzetten voor de inwoners van gemeente Midden-Groningen? En hen ondersteunen in het gesprek met de gemeente over hulp op het gebied van wonen, opvoeden, werk of inkomen? Als vrijwillige onafhankelijke cliëntvertegenwoordiger kun jij deze ondersteuning samen met Zorgbelang bieden.
Bekijk voor meer informatie de Vacature vrijwillige onafhankelijke cliëntvertegenwoordigers Midden-Groningen.