Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Vacatures

Cliëntenraadsleden voor Doktersdienst Groningen

Doktersdienst Groningen (DDG) heeft vijf locaties in de provincie Groningen en kop van Drenthe. Op elke locatie levert DDG met een gemotiveerd en betrokken team van medewerkers in avond, nacht, weekenden en tijdens feestdagen spoedeisende huisartsenzorg. In 2022 wil DDG een cliëntenraad instellen, zodat de stem van de patiënt structureel geïntegreerd wordt de organisatie in onze organisatie. Ligt je hart bij de huisartsenspoedzorg? Wil je bijdragen aan kwaliteit van zorg vanuit  patiëntperspectief? Kun je goed samenwerken en verbinden? Dan is lidmaatschap van de cliëntenraad van DDG misschien iets voor jou!
Bekijk voor meer informatie de Vacature cliëntenraad Doktersdienst Groningen of ga naar de website van Doktersdienst Groningen.

Vrijwilligers voor werkgroep Collectieve Belangenbehartiging

De werkgroep Collectieve Belangenbehartiging is een gezamenlijke werkgroep van Platform Hattinga Verschure, zaVie en Zorgbelang Groningen. In deze werkgroep zetten we ons in voor iedereen die door een ziekte, beperking of leeftijd moeite heeft om volwaardig mee te doen. Wij willen dat dit wel mogelijk is: Iedereen doet mee! We zetten ons in door aan te sluiten bij bestaande activiteiten, maar ook door het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Komend jaar willen we ons bezig houden met digitale toegankelijkheid en de rol van ervaringsdeskundigen bij het ondersteunen van inwoners in onze provincie.
Geïnteresseerd? Bekijk dan de Vacature werkgroep collectieve belangenbehartiging.

Lid Adviesraad Zorgbelang Groningen met aandachtsgebied complementaire zorg

De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur over het inhoudelijk beleid en de strategische koers van Zorgbelang Groningen. Bijvoorbeeld over het jaarlijkse activiteitenplan en het meerjarenbeleidsplan. In de Adviesraad zijn diverse doelgroepen vertegenwoordigd. De Adviesraad zoekt per direct een lid dat in de Adviesraad het perspectief kan vertegenwoordigen van gebruikers van complementaire zorg. Dit lid vervult een brugfunctie tussen Zorgbelang Groningen en (organisaties van) deze doelgroepen.
Bekijk voor meer informatie de Vacature lid Adviesraad januari 2022.

Vrijwillige coaches voor Onderling Sterk afdelingen Leek-Tolbert en Groningen

Vind jij het leuk om mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen zodat zij zelf hun belangen kunnen behartigen? Dan kun je aan de slag als vrijwillige coach bij de afdeling Leek-Tolbert of de afdeling Groningen van Onderling Sterk – provincie Groningen. Onderling Sterk is in onze provincie dé onafhankelijke belangenvereniging dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking. De coach ondersteunt de Onderling Sterk-leden bij het besturen van de afdeling en stimuleert en helpt bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten.
Bekijk voor meer informatie de Vacature Coach Onderling Sterk afdeling Leek – Tolbert, de Vacature Coach Onderling Sterk afdeling Groningen of neem contact op met Carin van de Wal.

Vrijwilligers voor gezamenlijke projecten Zorgbelang, zaVie en Platform Hattinga Verschure

Wil jij je kennis en ervaring inzetten voor een betere positie van patiënten, cliënten, senioren en mantelzorgers? Zorgbelang Groningen, zaVie en Platform Hattinga Verschure zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Je kunt op allerlei manieren bij ons aan de slag: inhoudelijk, praktisch, voor korte klussen of een langdurig project. Vooral ‘doeners’ zijn van harte welkom!
Bekijk voor meer informatie de Oproep Vrijwilligers gevraagd!

Vrijwillige onafhankelijke cliëntvertegenwoordigers in de gemeente Midden-Groningen

Wil jij je met een groepje enthousiaste collega’s inzetten voor de inwoners van gemeente Midden-Groningen? En hen ondersteunen in het gesprek met de gemeente over hulp op het gebied van wonen, opvoeden, werk of inkomen? Als vrijwillige onafhankelijke cliëntvertegenwoordiger kun jij deze ondersteuning samen met Zorgbelang bieden.
Bekijk voor meer informatie de Vacature vrijwillige onafhankelijke cliëntvertegenwoordigers Midden-Groningen.