Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Vacatures

Projectleider

Als projectleider ben je de verbinder tussen inwoners van de provincie Groningen en lokale overheden en organisaties binnen het sociaal domein. Je vertaalt signalen, ideeën, wensen en ervaringen van inwoners in projecten om zorg en ondersteuning in het sociaal domein hier beter op te laten aansluiten. En je voert deze projecten uit vanaf het begin – acquisitie/fondsaanvragen – tot eind. Dit doe je in samenwerking met alle betrokken partijen én vooral de inwoners van de provincie Groningen zelf.
Geïnteresseerd? Bekijk dan de vacature. Reageren kan uiterlijk 24 mei.

Voorzitter cliëntenraad De Bruggen

Zorginstelling De Bruggen biedt beschermd wonen en begeleiding op individueel- en groepsniveau en is gespecialiseerd in het begeleiden van personen vanaf 17 jaar met een (complexe) meervoudige problematiek . Om de belangen en perspectieven van cliënten te waarborgen, werkt De Bruggen nauw samen met de cliëntenraad. Deze toetst het beleid en de kwaliteit en adviseert, gevraagd en ongevraagd, vanuit het perspectief van cliënten (en naasten) over thema’s als kwaliteit, transparantie, veiligheid, goed bestuur en nog veel meer!
De Bruggen is op zoek naar een voorzitter voor de cliëntenraad. Wil jij de belangen van cliënten van De Bruggen behartigen en vind je het leuk om als voorzitter van de cliëntenraad hier een voortrekkersrol in te vervullen? Bekijk dan snel voor meer informatie en de sollicitatieprocedure de vacature!

Leden Cliëntenraad Ambulancezorg Groningen

Ambulancezorg Groningen heeft een cliëntenraad met vijf enthousiaste leden. De raad behartigt de collectieve belangen van alle (toekomstige) patiënten met extra aandacht voor patiënttevredenheid en patiëntparticipatie. In verband met het vertrek van twee leden, is de cliëntenraad op zoek naar twee enthousiaste nieuwe leden. Iets voor jou? Bekijk dan de vacature.

Bestuursleden Platform Hattinga Verschure

Platform Hattinga Verschure behartigt de collectieve belangen van mantelzorgers in de provincie Groningen. Het platform informeert en luistert naar ervaringen van mantelzorgers om te horen waar zij tegenaan lopen en wat ze nodig hebben. Daarover gaat het platform in gesprek met gemeenten en anderen, bijvoorbeeld zorgaanbieders. Om samen te werken aan een betere positie en goede ondersteuning van mantelzorgers in de provincie.
Heb jij ervaring of affiniteit met mantelzorg? Wil je je ervoor inzetten dat in onze provincie mantelzorgers goed worden ondersteund? Dan is een bestuursfunctie bij Platform Hattinga Verschure vast iets voor jou!
Lees voor meer informatie de Vacature bestuursvrijwilliger Platform Hattinga Verschure 2023

Vrijwillige onafhankelijk cliëntondersteuner in de gemeente Midden-Groningen

Als vrijwillige onafhankelijk cliëntondersteuner (OCO) denk je mee met mensen die een vraag hebben op het gebied van de Wmo, rondom Jeugdhulp en de Participatiewet. Bijvoorbeeld wanneer ze ondersteuning nodig hebben bij het huishouden, de opvoeding van hun kinderen of bij het vinden van werk. Je helpt mensen bij het stellen van de juiste vragen aan de gemeente, zodat ze goede begeleiding en ondersteuning vinden. Wil je hier meer over weten? Lees dan de Oproep vrijwillige onafhankelijk cliëntondersteuner gemeente Midden-Groningen.

Vrijwilligers voor werkgroep Collectieve Belangenbehartiging

De werkgroep Collectieve Belangenbehartiging is een gezamenlijke werkgroep van Platform Hattinga Verschure, zaVie en Zorgbelang Groningen. In deze werkgroep zetten we ons in voor iedereen die door een ziekte, beperking of leeftijd moeite heeft om volwaardig mee te doen. Dit doen we door ons aan te sluiten bij bestaande activiteiten, maar ook door het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Dit jaar willen we ons bezig houden met digitale toegankelijkheid en de rol van ervaringsdeskundigen bij het ondersteunen van inwoners in onze provincie.
Geïnteresseerd? Bekijk dan de Vacature Collectieve Belangenbehartiging.

Vrijwilligers voor de commissie Iedereen doet mee

De commissie Iedereen doet mee is een gezamenlijke commissie van Platform Hattinga Verschure, zaVie en Zorgbelang Groningen. In deze commissie zetten we ons in voor een inclusieve samenleving, het VN-verdrag Handicap en het slechten van barrières als gevolg van een handicap of functiebeperking.
Geïnteresseerd? Bekijk dan de Vacature Iedereen Doet Mee

Vrijwilligers voor de commissie Mobiliteit

De commissie Mobiliteit is een gezamenlijke commissie van Platform Hattinga Verschure, zaVie en Zorgbelang Groningen. In deze commissie houden we ons bezig met alle belangen van de achterban die te maken hebben met vervoer, toegankelijkheid, sociaal isolement en omgevingsbeleid.
Geïnteresseerd? Bekijk dan de Vacature Mobiliteit.

Leden voor Cliëntenraad Coöperatie Dichtbij

De Cliëntenraad van Coöperatie Dichtbij wil graag uitbreiden. Daarom zoekt de raad nieuwe leden – waaronder een secretaris – die bij voorkeur ervaring hebben met begeleiding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet.
Coöperatie Dichtbij is een samenwerkingsverband van ruim 200 zelfstandige zorgverleners (zzp’ers) en ca. 70 zorgorganisaties. Met één missie: iedereen moet, ongeacht de zorg- of hulpvraag, veilig thuis kunnen blijven wonen, leven en sterven.
De cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten en hun naasten. Dit doet de raad door mee te praten over beleid en organisatie, door de coöperatie kritisch te volgen en actief betrokken te zijn bij alle onderwerpen rond kwaliteit van zorg.
Bekijk voor meer informatie de website van Coöperatie Dichtbij.

Vrijwillige coaches voor Onderling Sterk afdelingen Leek-Tolbert en Groningen

Vind jij het leuk om mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen zodat zij zelf hun belangen kunnen behartigen? Dan kun je aan de slag als vrijwillige coach bij de afdeling Leek-Tolbert of de afdeling Groningen van Onderling Sterk – provincie Groningen. Onderling Sterk is in onze provincie dé onafhankelijke belangenvereniging dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking. De coach ondersteunt de Onderling Sterk-leden bij het besturen van de afdeling en stimuleert en helpt bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten.
Bekijk voor meer informatie de Vacature Coach Onderling Sterk afdeling Leek – Tolbert, de Vacature Coach Onderling Sterk afdeling Groningen of neem contact op met Carin van de Wal.