Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Versterken cliëntenraden

Als cliëntenraad wil je de belangen van patiënten/cliënten en hun naasten zo goed mogelijk behartigen. Hoe doe je dat?

Zorgbelang Groningen helpt graag verder! We:

  • onderzoeken samen welke wensen en knelpunten er leven. Bijvoorbeeld rond het intern functioneren, de relatie met de achterban en de relatie met de directie/het bestuur;
  • geven advies over te nemen stappen;
  • ondersteunen bij (of organiseren) de werving en selectie van cliëntenraadsleden;
  • bieden ondersteuning na de start van de cliëntenraad, bijvoorbeeld bij het formuleren van een visie, opstellen van een medezeggenschaps- en/of huishoudelijk reglement;
  • geven training in wet- en regelgeving, je rol/taken als cliëntenraad, werkwijze en relatie met het bestuur;
  • ondersteunen bij het bereiken van de achterban (verschillende methodieken);
  • bieden inspiratiesessies voor geïnteresseerden in de cliëntenraad;
  • faciliteren en organiseren het Netwerk Cliëntenraden provincie Groningen (voor kennisdeling en samenwerking).

En natuurlijk kun je ook gebruik maken van het aanbod van de Academie Zorgbelang.

Neem voor meer informatie contact met ons op. We gaan graag met je in gesprek!