Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Advies en ondersteuning voor zorgaanbieders en cliëntenraden

Goede zorg sluit aan op wat patiënten en hun naasten nodig hebben. Niet alleen medisch, maar ook als het gaat om kwaliteit van leven. Goede zorg begint daarom met de inbreng van patiënten, cliënten en hun naasten/ mantelzorgers. Individueel, in de spreekkamer. En collectief, bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van zorg.
Zorgbelang Groningen adviseert en ondersteunt bij deze participatie. We helpen graag verder!