Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Advies en ondersteuning voor gemeenten en lokale adviesraden

Gemeenten hebben steeds meer taken. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg, welzijn, jeugdhulp, arbeidsparticipatie, passend onderwijs en de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Goede dienstverlening begint met de inbreng van de mensen om wie het gaat: de inwoners van de gemeente. Zorgbelang Groningen adviseert en ondersteunt bij hun participatie. Zodat wat je als gemeente doet, aansluit bij wat zij nodig hebben. We helpen graag verder!