Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Versterken burgerparticipatie

Burgerparticipatie is cruciaal voor gemeentelijke diensten die aansluiten bij wat inwoners nodig hebben.
Een bloeiende burgerparticipatie vraagt echter om blijvende stimulering en vernieuwing.

Zorgbelang Groningen geeft advies en ondersteuning bij het versterken van lokale burgerparticipatie.
Bijvoorbeeld bij het:

  • ontwikkelen van een visie op burgerparticipatie, rollen/taken en werkwijzen;
  • opzetten en verder ontwikkelen van een lokale Adviesraad Sociaal Domein, Participatieraad  of cliëntenraad;

Neem voor meer informatie contact met ons op. We gaan graag – vrijblijvend – met je in gesprek en onderzoeken samen hoe we burgerparticipatie in jouw gemeente kunnen versterken.