Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Klachtenprocedure

Heb je een klacht over Zorgbelang Groningen, dan kun je het volgende doen:
1. Interne procedure: je richt je bij voorkeur met je klacht tot de betrokken medewerker. Als je daarna nog ontevreden bent, neem dan contact op met manager Kirsten van Genne of interim-bestuurder Jolanda Fritsma van Zorgbelang Groningen.
2. Externe procedure: hou je na tussenkomst van de teamleider of directeur-bestuurder onvrede, dan kun je je wenden tot de Klachtencommissie van Zorgbelang Nederland. Voor cliënten van de Vertrouwenspersonen Jeugdhulp geldt een eigen klachtenprocedure, zij kunnen zich wenden tot de klachtencommissie van het AKJ-vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.

Wie kan een klacht indienen?

Iedereen die contact heeft met Zorgbelang Groningen en een klacht heeft over de dienstverlening.

Hoe een klacht indienen?

De klacht bij de klachtencommissie moet schriftelijk (per mail of post) worden ingediend. Het is belangrijk de klacht en de aanleiding ervan zo volledig mogelijk te omschrijven. Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht. Adresgegevens indienen klacht:
Mail: info@zorgbelang-nederland.nl
Post: Klachtencommissie Zorgbelang Nederland, K.R. Poststraat 70-72, 8441 ER Heerenveen

Hoe verloopt de procedure?

De klachtencommissie zal je klacht in behandeling nemen. Uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de klacht krijg je een schriftelijke reactie op je klacht. Tevens word je in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk een toelichting te geven op je klacht.

Meer informatie

Klachtenregeling Zorgbelang Nederland november 2018