Aangepaste dienstverlening Zorgbelang Groningen i.v.m. coronavirus COVID-19
Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
 • A  A  A  

Vertrouwenspersoon Jeugdhulp

Heb je te maken met jeugdhulp en een vraag of klacht over deze hulp? Wil je bijvoorbeeld weten wat jouw rechten en plichten zijn? Of je hebt een probleem met je hulpverlener en je komt er zelf/samen niet uit? De vertrouwenspersonen jeugdhulp van het Adviespunt Zorgbelang helpen je graag verder. Hierbij werken we samen met het AKJ, vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.
We hebben vertrouwenspersonen voor kinderen/jongeren en voor ouders/verzorgers.

Vertrouwenspersoon voor kinderen en jongeren

 • geeft informatie, advies of goede raad;
 • helpt bij het oplossen van problemen en klachten over de hulpverlening;
 • luistert als je ergens mee zit.

Vertrouwenspersoon voor ouders en verzorgers

 • luistert en geeft antwoord op je vragen;
 • legt uit hoe jeugdhulp werkt en vertelt waar je recht op hebt;
 • zoekt samen met jou naar een oplossing bij problemen en knelpunten;
 • kan meegaan naar gesprekken die hierover gaan;
 • kan helpen bij het schrijven van een klachtbrief en met je meegaan naar een zitting van de klachtencommissie.

Onafhankelijk en gratis

De vertrouwenspersonen jeugdhulp zijn onafhankelijk en werken niet voor gemeenten of instellingen voor jeugdhulp. We weten dus niets over je, alleen dat wat je ons zelf vertelt. We vertellen niets verder zonder jouw toestemming. Alleen als het gaat over iets dat gevaarlijk is voor jou of een ander, dan moeten we het wel vertellen. Maar dat bespreken we eerst met je. Alles wat we doen, gaat in nauw overleg met jou. De ondersteuning door de vertrouwenspersoon is gratis.

Vertrouwenspersonen en de anderhalve meter samenleving

Sinds 1 juni 2020:

 • leggen onze vertrouwenspersonen weer (groeps)bezoeken af;
 • is het maken van ‘face-to-face’ afspraken weer mogelijk.

Uiteraard met inachtneming van de regels van het RIVM. Het AKJ heeft hiervoor samen met de Zorgbelang-organisaties duidelijke richtlijnen opgesteld. Meer informatie: Vertrouwenswerk in de anderhalve meter samenleving mei 2020.

Onze vertrouwenspersonen

Maaike van Dam

Marieke Hallegraeff

Natasja Hoekstra

Paul Volleberg

Ryanne Tuitel

Publicaties

Download Flyer Vertrouwenspersonen Jeugdhulp voor jeugdige cliënten Flyer met informatie over wat de vertrouwenspersoon jeugdhulp kan betekenen voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp.
Download Flyer Vertrouwenspersonen voor ouders/verzorgers Flyer met informatie over wat de vertrouwenspersoon jeugdhulp voor ouders/verzorgers van cliënten van jeugdhulp kan betekenen.