Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Eindejaarsbericht 2023: Fijne Kerstdagen en een goed 2024 gewenst!

Het jaar 2023 zit er bijna op. Een jaar waarin we op steeds meer terreinen actief waren, met diverse samenwerkingspartners en op tal van manieren. Met als grote gemene deler: inwoners van de provincie Groningen individueel en collectief een stem geven bij het ontwikkelen en verder verbeteren van preventie, welzijn en zorg.

Samenwerken, het bundelen van krachten, ervaringskennis en expertise zijn noodzakelijk als we zorg in de toekomst toegankelijk en van goede kwaliteit willen houden. Daarvoor zijn keuzes nodig. Keuzes die gevolgen hebben voor het leven van inwoners van onze provincie. Hun stem is daarom ook in 2024 cruciaal.

Komend jaar werken we graag verder aan goede preventie, welzijn en zorg in de provincie Groningen. Ook dan doen we het samen. Met de provincie, gemeenten, zorgaanbieders, kennisinstellingen, verzekeraars en natuurlijk én bovenal met inwoners zelf: patiënten, cliënten, naasten, mantelzorgers, andere burgers én hun vertegenwoordigers.

Goede zorg bereiken we alleen samen met de mensen om wie het gaat!

Kerstkaart Zorgbelang Groningen met kerstballen waarin portretfoto's van inwoners