Nieuws

Inspiratiesessie 'Hoe toegankelijk is uw gemeente?' op 6 november

Volgens het ‘VN-verdrag Handicap’ hebben gemeentes een zorgplicht om hun gemeente toegankelijk te maken voor al hun burgers. Wat houdt dit in en hoe kun je als gemeente of gemeentelijke instelling hier praktisch invulling aan geven? Daarover gaat de inspiratiesessie ‘Hoe toegankelijk is uw gemeente?’ van de Academie Zorgbelang op woensdag 6 november in Groningen.

Gezocht: mantelzorgers die ervaring hebben met zorg in de laatste levensfase

twee handen op elkaar die symbool staan voor mantelzorg

Veel mensen zorgen met liefde voor een naaste die ongeneeslijk ziek is. Deze mantelzorg vraagt veel en mantelzorgers voelen zich vaak overbelast. In het project Mantelzorgbalans wordt een digitaal hulpmiddel ontwikkeld dat mantelzorgers kan ondersteunen. Om dit hulpmiddel zo goed mogelijk te laten aansluiten op wat zij nodig hebben, zijn wij op zoek naar mensen die momenteel zorgen of in de afgelopen vijf jaar hebben gezorgd voor een naaste in de laatste levensfase.