Nieuws

Gezocht: mensen met ervaringen met mantelzorg in de laatste levensfase

Veel mensen zorgen met liefde voor een naaste die ongeneeslijk ziek is. Deze mantelzorg vraagt veel en mantelzorgers voelen zich vaak overbelast. Om hen te ondersteunen, wordt in het project 'Mantelzorgbalans' een digitaal hulpmiddel ontwikkeld. Hiervoor zijn wij op zoek naar mensen met ervaring met mantelzorg aan een naaste in de laatste levensfase. In twee bijeenkomsten horen wij graag hun ervaringen met deze zorg en hun ideeën over hoe zo'n hulpmiddel eruit moet komen te zien.

Dementietafel Groningen goed bezocht

Op 30 oktober vond in het Van der Valk-hotel Groningen-Hoogkerk voor de tweede keer in 2018 de Dementietafel Groningen plaats. Het thema van de avond was ‘Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking: van niet-pluis gevoel tot diagnose’. Met de ruim 120 bezoekers was de zaal weer goed gevuld. Het boeiende programma met theorie, praktijk én ‘een luchtige noot’ werd door de aanwezigen zeer gewaardeerd.

Zorgbelang Groningen en Drenthe uiten in open brief aan Treant Zorggroep signalen van verontruste inwoners over toekomst zorg

In een 'open brief' aan de Raad van Toezicht van Treant Zorggroep uiten Zorgbelang Groningen en Drenthe signalen van verontruste inwoners uit beide provincies met betrekking tot toekomstgerichte zorg in de regio. Dit naar aanleiding van de besluitvorming van Treant Zorggroep om de klinische verloskunde en kindergeneeskunde te concentreren in Emmen én het aanstaande vertrek van de voorzitter van de Raad van Bestuur. Wat dit laatste betreft vragen zij aandacht voor de beeldvorming rond dit vertrek en pleiten zij voor continuïteit en binding van de toekomstige voorzitter met de regio.