Nieuws

Met Positieve Gezondheid de Juiste Zorg op de Juiste Plek

  
  
In het project 'De Juiste Zorg op de Juiste Plek' wil het Gronings Netwerk Positieve Gezondheid inwoners van de provincie Groningen, professionals, vrijwilligers en organisaties inspireren en faciliteren om:

  • zelf en met elkaar breder naar (hun) gezondheid te kijken;
  • te ontdekken hoe zij een veerkrachtig en betekenisvol kunnen leven;
  • hierin eigen keuzes te (leren) maken.

Positieve Gezondheid is hierbij de leidraad en het doel is de 'Juiste Zorg op de Juiste Plek'.

Inwoners praten mee over zorg in het grensgebied van Noord Nederland en Duitsland

Groepsfoto projectgroep Common Care

Hoe onderzoek je op welke manieren grensoverschrijdende zorg in de Eems Dollard grensregio beter kan worden georganiseerd? Dat doe je ‘samen met de mensen om wie het gaat!’. Op 21 november was in Oldenburg (Duitsland) de aftrap van patiëntenparticipatie in het project ‘Common Care’. In dit project kijken zorginstellingen in Noord Duitsland en Noordoost Nederland hoe zij elkaar kunnen aanvullen en van elkaar kunnen leren op het gebied van grensoverschrijdende zorg. Zorgbelang Groningen en Drenthe zorgen dat inwoners uit de regio actief kunnen meedoen in het project. 

Veel animo voor Positieve Gezondheid op Let’s Gro 2019

Van Onderop, dat was de titel van het evenement woensdag 30 oktober op Let’s Gro waar werd ingezoomd op de mogelijke toepassingen van Positieve Gezondheid. Voor dit evenement was zoveel belangstelling dat het uiteindelijk plaatsvond in de Let’s Gro-tent op de Grote Markt. Met een lezing van de grondlegger van Positieve Gezondheid en verschillende workshops kwam het zijn belofte na: prikkeling, uitdaging, ervaringen delen en vooral het tonen van de kracht van de burger, de kracht van onderop. Zorgbelang Groningen was dagvoorzitter en mede-initiatiefnemer van het evenement.

Transformatie van jeugdhulp: jongeren en ouders praten mee over betere jeugdhulp in Noord Oost Groningen

In Appingedam, Delfzijl en Loppersum worden jongeren en ouders gevraagd hun ervaringen en/of ideeën te delen ten aanzien van de jeugdhulp. De oproep maakt deel uit van het project ‘Jeugdhulp doen we Samen’ in die gemeenten. Dit heeft als doel het ontwikkelen en ondersteunen van duurzame en structurele vormen van participatie van jongeren en ouderen in de jeugdhulp. Het project is onderdeel van het landelijke programma ‘Jeugdhulp doen we samen’. Zorgbelang Groningen coördineert en zorgt voor de uitvoering van het project.

Levendige Dementietafel over een carrousel van begeleidingsmogelijkheden

Ruim 100 geïnteresseerde kwamen op 8 oktober naar de tweede Dementietafel van 2019 in het Van der Valk Hotel Groningen – Hoogkerk. Het thema was ‘een carrousel van begeleidingsmogelijkheden’. Familie, mantelzorgers en professionals hebben veel belangstelling voor hoe cliënten met een verstandelijke beperking en dementie op een fijne en wellicht eens een andere manier kunnen worden begeleid.