Nieuws

Aangepaste dienstverlening Zorgbelang Groningen i.v.m. coronavirus COVID-19

Om verder verspreiding van het coronavirus COVID-19 zoveel mogelijk tegen te gaan, heeft de overheid diverse maatregelen genomen. Zorgbelang Groningen volgt deze maatregelen. Onze dienstverlening gaat door, maar wordt op verschillende punten aangepast. 

Voor zorg naar het buitenland, is dat een goed idee? Deel je wensen en ervaringen via de online vragenlijst!

Inwoners van Nederland kunnen gebruikmaken van medische zorg in Europese buurlanden, dat heet grensoverschrijdende zorg. Je kunt naar het buitenland voor een kleine ingreep, operatie of revalidatietraject. Maar ook voor de behandeling van kanker of een zeldzame ziekte.
Zorg over de grens kan aantrekkelijk zijn, bijvoorbeeld vanwege een kortere wachttijd of reisafstand. Weten inwoners van Groningen en Drenthe dat deze mogelijkheid er is? Hebben ze hier ervaring mee? En: hoe kan deze zorg worden verbeterd? Zorgbelang Groningen en Zorgbelang Drenthe horen dit graag via een online vragenlijst. De uitkomsten worden gebruikt in het project 'Common Care' voor betere zorg in de grensregio.

'Speak & Eat' over jeugdhulp in Noordoost-Groningen levert concrete handvatten voor verbetering

Jongeren en ouders/verzorgers zitten samen met professionals uit de jeugdhulp en beleidsmedewerkers van gemeentes om tafel

Op 22 januari jl. gingen in Partycentrum De Bolder in Delfzijl zo’n 24 inwoners, professionals, beleidsmakers en de wethouder van de beoogde gemeente Eemsdelta onder het genot van een hapje en drankje in gesprek over betere jeugdhulp in Appingedam, Delfzijl en Loppersum. Zorgbelang Groningen organiseerde deze ‘Speak & Eat’ als onderdeel van het project ‘Jeugdhulp doen we Samen’. In dit project wordt onderzocht hoe jongeren en ouders/verzorgers structureel kunnen meepraten over de jeugdhulp en wat Positieve Gezondheid hierin kan betekenen. Er werd in een persoonlijke en ongedwongen sfeer van gedachten gewisseld en dit leverde concrete handvatten op om mee aan de slag te gaan.

Nieuwe campagne om cliëntondersteuning bekender te maken

Zorgkantoren, gemeenten en organisaties voor cliëntondersteuning - waaronder Zorgbelang Groningen - willen de bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning vergroten. Daarom startten zij 20 januari samen de 'Co-campagne'. Co staat voor Cliëntondersteuner. Op de speciaal gelanceerde website www.cliëntondersteuning.co.nl is informatie te vinden over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Met Positieve Gezondheid de Juiste Zorg op de Juiste Plek

  
  
In het project 'De Juiste Zorg op de Juiste Plek' wil het Gronings Netwerk Positieve Gezondheid inwoners van de provincie Groningen, professionals, vrijwilligers en organisaties inspireren en faciliteren om:

  • zelf en met elkaar breder naar (hun) gezondheid te kijken;
  • te ontdekken hoe zij een veerkrachtig en betekenisvol kunnen leven;
  • hierin eigen keuzes te (leren) maken.

Positieve Gezondheid is hierbij de leidraad en het doel is de 'Juiste Zorg op de Juiste Plek'.