Nieuws

Heeft u ervaring met zorgen voor een naaste in de laatste levensfase? Of krijgt u in uw laatste levensfase zorg van uw naaste? Dan willen wij u graag interviewen!

Veel mensen die zorgen voor een naaste die niet meer lang te leven heeft, voelen zich overbelast. De afdeling Gezondheidswetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) wil een digitaal hulpmiddel ontwikkelen om deze mantelzorgers beter te ondersteunen.
De ontwikkeling van dit hulpmiddel vindt plaats in nauwe samenwerking met de mensen waarvoor dit hulpmiddel bedoeld is. We zoeken daarom mensen die geïnterviewd willen worden over hun ervaringen bij het zorgen in de laatste levensfase en met name over hun wensen en behoeften. De interviews vormen de basis voor de ontwikkeling van het digitale hulpmiddel.

Gemeenteraadsverkiezingen in de provincie Groningen: Adviezen aan politieke partijen

Komend half jaar staan de gemeenteraadsverkiezingen op het programma. Gemeenten hebben de laatste jaren een steeds grotere rol gekregen op het gebied van zorg, ondersteuning, participatie en toegankelijk. De verkiezingen zijn voor Zorgbelang Groningen en de gezamenlijke koepelorganisaties* dan ook hét moment om aandacht te vragen voor de belangen van (kwetsbare) burgers op deze onderwerpen. Medio september is hiervoor naar lokale politieke partijen in de provincie Groningen een gezamenlijke brief gestuurd met inhoudelijke adviezen voor partijprogramma’s en beleid.

Deel deze pagina