Nieuws

Zorgbelang Groningen en Drenthe uiten in open brief aan Treant Zorggroep signalen van verontruste inwoners over toekomst zorg

In een 'open brief' aan de Raad van Toezicht van Treant Zorggroep uiten Zorgbelang Groningen en Drenthe signalen van verontruste inwoners uit beide provincies met betrekking tot toekomstgerichte zorg in de regio. Dit naar aanleiding van de besluitvorming van Treant Zorggroep om de klinische verloskunde en kindergeneeskunde te concentreren in Emmen én het aanstaande vertrek van de voorzitter van de Raad van Bestuur. Wat dit laatste betreft vragen zij aandacht voor de beeldvorming rond dit vertrek en pleiten zij voor continuïteit en binding van de toekomstige voorzitter met de regio.