Nieuws

Gezocht: mantelzorgers die ervaring hebben met zorg in de laatste levensfase

twee handen op elkaar die symbool staan voor mantelzorg

Veel mensen zorgen met liefde voor een naaste die ongeneeslijk ziek is. Deze mantelzorg vraagt veel en mantelzorgers voelen zich vaak overbelast. In het project Mantelzorgbalans wordt een digitaal hulpmiddel ontwikkeld dat mantelzorgers kan ondersteunen. Om dit hulpmiddel zo goed mogelijk te laten aansluiten op wat zij nodig hebben, zijn wij op zoek naar mensen die momenteel zorgen of in de afgelopen vijf jaar hebben gezorgd voor een naaste in de laatste levensfase.

Eenzaam, buitengesloten? Iedereen doet mee! - Drie jaar VN-verdrag Handicap in Nederland

Bijeenkomst drie jaar VN-verdrag Handicap

Het VN-verdrag Handicap bevordert, beschermt en waarborgt de rechten van mensen met een beperking. Op 14 juni 2019 was het drie jaar geleden dat dit verdrag in Nederland werd geratificeerd; een maand later trad het in werking. zaVie, Platform Hattinga Verschure en Zorgbelang Groningen stonden hierbij stil met een themabijeenkomst over eenzaamheid en uitsluiting van mensen met een beperking. Zo’n 45 belangstellenden kwamen op de bijeenkomst af, uit patiënten- en belangenorganisaties, cliëntenraden, Adviesraden Sociaal Domein, VN-panels, zorgorganisaties, gemeenten en uit de politiek.