Nieuws

Nieuwe campagne om cliëntondersteuning bekender te maken

Zorgkantoren, gemeenten en organisaties voor cliëntondersteuning - waaronder Zorgbelang Groningen - willen de bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning vergroten. Daarom startten zij 20 januari samen de 'Co-campagne'. Co staat voor Cliëntondersteuner. Op de speciaal gelanceerde website www.cliëntondersteuning.co.nl is informatie te vinden over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Eindejaarsbericht: 2019 in vogelvlucht

Het jaar 2019 is bijna voorbij, en daarmee ook het tweede decennium van deze eeuw! Een decennium dat vooral in het teken stond van 'de transitie', de overheveling van zorg naar gemeenten, en 'de transformatie': een andere manier van werken, met meer aandacht voor de eigen regie, kracht en het netwerk van de mensen om wie het gaat.

Met Positieve Gezondheid de Juiste Zorg op de Juiste Plek

  
  
In het project 'De Juiste Zorg op de Juiste Plek' wil het Gronings Netwerk Positieve Gezondheid inwoners van de provincie Groningen, professionals, vrijwilligers en organisaties inspireren en faciliteren om:

  • zelf en met elkaar breder naar (hun) gezondheid te kijken;
  • te ontdekken hoe zij een veerkrachtig en betekenisvol kunnen leven;
  • hierin eigen keuzes te (leren) maken.

Positieve Gezondheid is hierbij de leidraad en het doel is de 'Juiste Zorg op de Juiste Plek'.

Veel animo voor Positieve Gezondheid op Let’s Gro 2019

Van Onderop, dat was de titel van het evenement woensdag 30 oktober op Let’s Gro waar werd ingezoomd op de mogelijke toepassingen van Positieve Gezondheid. Voor dit evenement was zoveel belangstelling dat het uiteindelijk plaatsvond in de Let’s Gro-tent op de Grote Markt. Met een lezing van de grondlegger van Positieve Gezondheid en verschillende workshops kwam het zijn belofte na: prikkeling, uitdaging, ervaringen delen en vooral het tonen van de kracht van de burger, de kracht van onderop. Zorgbelang Groningen was dagvoorzitter en mede-initiatiefnemer van het evenement.

Levendige Dementietafel over een carrousel van begeleidingsmogelijkheden

Ruim 100 geïnteresseerde kwamen op 8 oktober naar de tweede Dementietafel van 2019 in het Van der Valk Hotel Groningen – Hoogkerk. Het thema was ‘een carrousel van begeleidingsmogelijkheden’. Familie, mantelzorgers en professionals hebben veel belangstelling voor hoe cliënten met een verstandelijke beperking en dementie op een fijne en wellicht eens een andere manier kunnen worden begeleid.