Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Annelies Beindorff: “Het is prettig samenwerking met de vertrouwenspersonen jeugdhulp van Zorgbelang Groningen”.

“Jeugdstem, vertrouwenspersonen akj (voorheen AKJ, vertrouwenspersonen in de jeugdhulp) doet vertrouwenswerk voor de Jeugdwet. Jeugdstem werkt in opdracht van onder meer het ministerie van VWS en de Raad voor de Kinderbescherming.
We werken samen met verschillende Zorgbelangorganisaties, waaronder Zorgbelang Groningen. De vertrouwenspersonen van Zorgbelang Groningen zijn er voor iedereen die in de provincie te maken heeft met jeugdhulp: kinderen en jongeren, maar ook ouders en verzorgers. Jeugdstem is voor hen het eerste aanspreekpunt. Wij kijken of we ze telefonisch kunnen helpen met informatie en advies. Als er verdere ondersteuning nodig is, dan gaan de vertrouwenspersonen van Zorgbelang Groningen aan de slag. Daarnaast bezoeken ze de groepen jongeren in jeugdzorginstellingen.

Als bestuurssecretaris ben ik betrokken bij de contracten en de afspraken die we met elkaar maken. Ook zorg ik dat beleid, procedures, werkinstructies of andere belangrijke informatie bij Zorgbelang Groningen terecht komen. Eén keer per kwartaal bekijken we samen de resultaten en de knelpunten.

Het is prettig samenwerken met Zorgbelang Groningen. De vertrouwenspersonen zijn betrokken, professioneel en werken volgens de landelijke kwaliteitsstandaarden van Jeugdstem. Ze hebben kennis van de regio én staan er goed bekend. Dit bevordert de samenwerking met jeugdhulpinstanties. Hierdoor is het makkelijker voor cliënten om hun verhaal te doen bij de vertrouwenspersoon en dat is waar het uiteindelijk om gaat!”

Annelies Beindorff is beleidsmedewerker en bestuurssecretaris Jeugdstem