Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Mirjam Plantinga: “De inzet, ervaring en expertise van Zorgbelang Groningen heeft enorm bijgedragen aan de totstandkoming van het handboek.”

“Het UMCG betrekt al heel lang patiënten en naasten in de zorg. Zo hebben we in de ‘tripartiete projecten’ jarenlang met zorgverzekeraar Menzis, het UMCG en Zorgbelang Groningen vanuit het perspectief van én met patiënten en naasten samen gewerkt aan verbeteringen in de zorg. Hierdoor is er steeds meer besef gekomen van het belang van het betrekken van patiënten en naasten in zorg, onderzoek en onderwijs. Toch vindt patiëntenparticipatie nog onvoldoende plaats.

Binnen het UMCG zetten we daarom in op een cultuuromslag. Sinds 1 januari 2020 loopt het project ‘Samen Beslissen en Samen Sterker’ met als doel het realiseren van een meer structurele en duurzame manier van het actief betrekken van patiënten en naasten in de zorg. Participatie moet (nog meer) vanzelfsprekend worden, we betrekken patiënten en naasten bij alles wat we doen: in beleid, onderwijs, onderzoek en zorg. En als we dit niet doen, moeten we dit aan elkaar kunnen uitleggen.

Voor die vanzelfsprekendheid is het nodig dat alle medewerkers toegang hebben tot praktische en inspirerende handvatten voor patiëntenparticipatie. Daarvoor hebben we samen met Zorgbelang Groningen een toegankelijk handboek ontwikkeld waarmee medewerkers met participatie aan de slag kunnen. Bij de ontwikkeling zijn zowel patiënten, toekomstige gebruikers als interne experts betrokken.

Het resultaat is een online handboek dat voor alle UMCG-medewerkers toegankelijk is. Het bevat inspirerende voorbeelden, concrete informatie over wat patiëntenparticipatie is, wat het oplevert en hoe je het aanpakt. Maar ook hoe en waar welke patiënten(vertegenwoordigers en organisaties) te vinden zijn en waar je terecht kunt voor advies en hulp.

Zorgbelang was bij dit alles een cruciale partner. Hun expertise, netwerk en de ruime ervaring met projectcoördinatie zijn heel belangrijk voor projecten op het gebied van patiëntenparticipatie. Dit alles én hun inzet heeft enorm bijgedragen aan de totstandkoming van het handboek.”

Mirjam Plantinga, lid leidende coalitie patiëntenparticipatie UMCG en projectleider ‘Samen Beslissen en Samen Sterker’