Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Rik van Niejenhuis: “Zorgbelang hielp bij het voeren van ‘het goede gesprek’ met onze inwoners”.

“Mensen met een zorgvraag blijven steeds langer in hun eigen huis wonen. Met het project De Wind in de Zijlen wilden we in gesprek met inwoners over wat ze hierbij wensen en nodig hebben. Positieve Gezondheid bleek een geweldige methode om dit gesprek van mens tot mens te voeren.
Beginnend met de vraag over hoe het leven voor iemand is, kom je uit bij gedeelde zorgen en gedeelde waarden voor de toekomst. Zo blijkt dat als er in een dorp/wijk veel contact is tussen bewoners, de leefbaarheid hoog wordt gewaardeerd. Dit contact, de hulp, steun én het plezier dat bewoners elkaar geven, kan de gemeente niet creëren. Dat kunnen de mensen alleen maar zelf. Met Positieve Gezondheid komt je altijd uit bij de vraag wat jij wilt veranderen en wat jij kan doen. Dat heeft zowel de bewoners als de gemeente in beweging gezet.

De samenwerking met Zorgbelang Groningen heeft ons enorm geholpen bij het voeren van ´het goede gesprek´ met onze inwoners. Hierdoor hebben we nog nadrukkelijker gezien dat ieder dorp en iedere wijk zijn eigen vraagstukken, maar ook sleutelpersonen en initiatieven heeft die ontzettend belangrijk zijn voor de kwaliteit van leven in dat dorp of die wijk. En hoe belangrijk het is om hier als gemeente op aan te sluiten en gemeenschappen te ondersteunen. Dat heeft voor de gemeente Delfzijl geleid tot verandering van beleid en extra middelen voor de dorpen en wijken die ze zelf in kunnen zetten voor initiatieven op het gebied van welzijn.

Rik van Niejenhuis was programmamanager sociaal domein en integrale zorg gemeente Delfzijl en is nu wethouder in de gemeente Groningen