Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Theo Wieldraaijer-Vincent: “De vertrouwenspersonen hebben hun plek weten te verwerven bij de kinderen, jongeren en gezinshuisouders”.

“Cornerstones Jeugdzorg biedt gezinshuiszorg. In een gezinshuis wordt een kind ‘24/7’ opgevangen in het gezin van de gezinshuisouders. Dit zijn professionele jeugdhulpverleners die in hun eigen huis een veilig en warm pedagogisch klimaat creëren waar het kind kan opgroeien. Op dit moment zijn er 12 gezinshuizen (april 2018, red.) aan ons verbonden en bieden we zorg aan 26 kinderen en jongeren.
De gezinshuizen zijn zelfstandige zorgaanbieders, maar moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Één daarvan is de beschikbaarheid van een cliëntvertrouwenspersoon (CVP) voor de kinderen en jongeren. Om dit goed te regelen, hebben we in oktober 2016 contact gezocht met Zorgbelang Groningen.

Ieder gezinshuis heeft een CVP die ongeveer drie keer per jaar op bezoek komt en in gesprek gaat met de kinderen en jongeren. De gezinshuisouders zijn hierbij in beginsel niet aanwezig. Kinderen en jongeren hebben meestal een goede band met de gezinshuisouders (en de soms ook nog betrokken ouders). Toch zijn er situaties waarin ze behoefte hebben om te praten met iemand buiten de ‘eigen kring’, die neutraal en van buitenaf naar hun situatie kan kijken.
Het contact met de CVP’s is over het algemeen plezierig en laagdrempelig. Zij hebben hun plek weten te verwerven bij de kinderen, jongeren en de gezinshuisouders. Al zijn deze laatste soms nog wat zoekende hoe ze zich tot de CVP verhouden. Ook is het fijn dat Zorgbelang snel een CVP beschikbaar heeft bij uitbreiding van de gezinshuizen. Dit alles maakt Zorgbelang een flexibele en plezierige samenwerkingspartner!”

Theo Wieldraaijer-Vincent is manager inkoop, uitbesteding en samenwerking bij Cornerstones Jeugdzorg