Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Tina Talsma: “Ik ben erg positief over de coördinatie van het project ‘Jeugdhulp doen we Samen’ door Zorgbelang Groningen”.

“In de Eemsdelta-gemeenten streven we naar goede jeugdvoorzieningen die aansluiten op de vragen en behoeften van jeugdigen, ouders en de samenleving. De uitdaging hierbij is om meer te praten ‘met’ kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers, in plaats van ‘over’. Toen Zorgbelang Groningen ons vroeg om mee te doen aan ‘Jeugdhulp doen we Samen’, viel alles perfect samen! In het project hebben we kinderen, jongeren en ouders gevraagd naar hun ervaringen en ideeën over de jeugdhulp in de Eemsdelta-gemeenten. Daarbij werd onder andere gebruik gemaakt van Positieve Gezondheid, een mooi instrument omdat het een breder beeld geeft dan alleen ‘het probleem’. De ‘Speak & Eat’ is mij het meest bijgebleven. Ik vond het heel bijzonder hoe inwoners – én andere deelnemers – zich kwetsbaar opstelden en openlijk vertelden over hun eigen situatie.

Voor mij werd duidelijk dat we in de jeugdhulp niet alleen aan ouders, maar ook aan kinderen moeten vragen wat hun ervaringen en behoeften zijn. Het buitenspel staan bij (ingrijpende) besluiten maakt hen zenuwachtig, angstig en onzeker. Door samen met kinderen, jongeren en ouders te werken aan betere jeugdhulp, kom je tot meer wederzijds begrip en betere oplossingen.

Ik ben erg positief over de projectcoördinatie van Zorgbelang Groningen. De medewerkers hebben de juiste expertise en ervaring om op een neutrale manier met mensen in gesprek te gaan en hun verhalen te vertalen richting gemeente. Het advies dat wij van Zorgbelang Groningen ontvangen, willen wij dan ook zoveel mogelijk gebruiken voor de inrichting van jeugdhulp in de nieuwe Eemsdelta-gemeente.”

Tina Talsma heeft gewerkt als beleidsmedewerker Jeugd in de gemeente Delfzijl