Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Mantelzorgbalans

Iemand houdt de hand vast van een ouder iemand

Wanneer

2017 – 2021

Waar

provincie Groningen

Wat

Onderzoekers van het UMCG (afdeling Gezondheidspsychologie) ontwikkelen een digitaal hulpmiddel om mantelzorgers te ondersteunen. Het gaat om mantelzorgers die zorgen voor naaste die vanwege een fysieke aandoening ongeneeslijk ziek is.

Doel

Op een laagdrempelige en toegankelijke manier versterken van de eigen regie van mantelzorgers.

Activiteiten

Zorgbelang Groningen organiseert en bewaakt de inbreng van de mensen voor wie het hulpmiddel is bedoeld met:
– meedenken over interviewschema’s;
– werving van 20 te interviewen mensen die zorgen of hebben gezorgd voor iemand in de laatste levensfase;
– meedenken over de thema’s die naar aanleiding van de interviews verder moeten worden uitgewerkt
– organiseren van een tweetal focusgroepen met (oud) mantelzorgers;
– feedback óp en testen ván verschillende versies van het hulpmiddel.

Resultaten

Het digitale hulpmiddel zal in 2021 gereed zijn.

Samenwerkingspartners

Ervaringsdeskundige mantelzorgers, Platform Hattinga Verschure, UMCG (afdeling Gezondheidspsychologie).