Aangepaste dienstverlening Zorgbelang Groningen i.v.m. coronavirus COVID-19
Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Voorbeelden

‘Samen met de mensen om wie het gaat’, dat is waar we voor staan en gaan. Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Hieronder vind je een aantal projecten waarin we met patiënten, cliënten, hun naasten, mantelzorgers en andere inwoners hebben gewerkt of nog werken aan betere zorg, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning in de provincie Groningen.

Klik op de afbeelding voor meer informatie over het project.

 

In contact in de zorg

2021 – 2022: Zorg op afstand vanuit het perspectief van patiënten en naasten/mantelzorgers.

Common care

2019 - 2021: Zorg dichtbij voor inwoners in de grensregio van Noord Nederland en Duitsland.

Jeugdhulp doen we Samen

2019 - 2020: Structurele participatie van jongeren en ouders/verzorgers voor betere jeugdhulp.

Tripartiete samenwerking

2006 - heden: Patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraar werken samen aan betere zorg.

Mantelzorgbalans

2017 - 2021: Een digitaal hulpmiddel voor mantelzorgers die zorgen voor iemand in de laatste levensfase.

De Wind in de Zijlen

2016 - 2018: Positieve Gezondheid in Delfzijl - meer regie over een betekenisvol leven voor inwoners.