Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Gezocht, ouders die mee willen denken over schoolverzuim en het tegengaan ervan

groene achtergrond met logo c4youthBen jij een ouder met kinderen in ongeveer de middelbare schoolleeftijd (10 tot 18 jaar)? Wil je meepraten en -denken over het verminderen van schooluitval en -verzuim? Heb je ideeën over wat nodig is om een gezonde ontwikkeling te stimuleren? Wij nodigen je van harte uit om op dinsdagavond 11 mei 2021 met ons in gesprek te gaan en vrijuit te brainstormen over oplossingen.

Een groot deel van de ontwikkeling van jongeren vindt plaats op school. Uit cijfers blijkt dat – ondanks vele inspanningen – schooluitval en ongeoorloofd thuiszitten niet afnemen. In plaats van het ontwikkelen van de zoveelste aanpak óver jongeren en hun omgeving, willen we in het project c4youth een aanpak ontwikkelen mét jongeren, ouders en jeugdprofessionals.

We kiezen hierbij voor een positieve insteek: we spreken afzonderlijk met jongeren, ouders en professionals. In die gesprekken zoeken we kansen en mogelijk oplossingen. Die kunnen binnen en buiten de school liggen, maar ook bij de jongere zelf. Vervolgens bundelen we alle kennis en informatie uit de verschillende gesprekken, om te komen tot oplossingen die aansluiten op de praktijk.

Online bijeenkomst

In de bijeenkomst op 11 mei komen we van 19.30 tot 21.00 uur online samen met een groep van 5 tot 10 ouders. Onder leiding van gespreksleiders van CMO Stamm en Zorgbelang Groningen maken we kennis en kijken we vooral naar de toekomst: wat is er nodig om kinderen en jongeren een goede plek te bieden, zodat hun schoolloopbaan niet in gevaar komt?

Geïnteresseerd?

Aanmelden voor (of vragen stellen over) de bijeenkomst kan bij Sanne Terpstra, projectleider participatie van Zorgbelang Groningen via s.terpstra@zorgbelang-groningen.nl. Vermeld bij aanmelding je naam en mailadres. Ook horen wij graag hoeveel kinderen je hebt, welke leeftijd zij hebben en of zij op het basis- of voortgezet onderwijs zitten.
Voor 11 mei krijg je van ons een link om veilig deel te nemen aan de bijeenkomst.
Na deelname ontvang je een waardebon van €20 euro.

Over C4youth

In C4youth werken diverse partijen samen voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van elk kind.
Meer weten over C4Youth? Ga dan naar c4youth.nl.