Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Met Positieve Gezondheid de Juiste Zorg op de Juiste Plek

Het spinnenweb van Positieve Gezondheid

In het project ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’ wil het Gronings Netwerk Positieve Gezondheid inwoners van de provincie Groningen, professionals, vrijwilligers en organisaties inspireren en faciliteren om:

  • zelf en met elkaar breder naar (hun) gezondheid te kijken;
  • te ontdekken hoe zij een veerkrachtig en betekenisvol kunnen leven;
  • hierin eigen keuzes te (leren) maken.

Positieve Gezondheid is hierbij de leidraad en het doel is de ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’.

Juiste Zorg op de Juiste Plek
De ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ (JZOJP) is een landelijk VWS- en ZonMw-programma met als doel zorg voorkomen, verplaatsen en vervangen. Het progamma heeft twee uitgangspunten: zorg en ondersteuning moeten passen bij wat mensen nodig hebben én zorg moet passen bij wat mensen (nog) wel zelf kunnen en/of (weer) zelf willen.

Samen de zorg veranderen
De essentie van het programma is samen de zorg veranderen. Dat is ook waar Zorgbelang Groningen voor staat, en dan vooral ‘samen met de mensen om wie het gaat’. Het uitgangspunt van het project in Groningen is dan ook samenwerking. De andere uitgangspunten zijn (meer) eigen regie en een betekenis vol leven voor inwoners van de provincie Groningen, ook de uitgangspunten van Positieve Gezondheid.

Positieve Gezondheid
Werken vanuit het perspectief van Positieve Gezondheid betekent dat niet de ziekte of aandoening centraal staat, maar hoe je – ook met die ziekte of aandoening – een betekenisvol leven kunt leiden en hierover zo veel mogelijk zelf de regie kunt voeren. Wat is voor jou belangrijk? Hoe kun je dat zelf organiseren? En welke hulp heb je hierbij nodig?
Deze manier van kijken naar gezondheid heeft gevolgen voor de zorg. Zowel individueel – soms is bijvoorbeeld niet ‘een pil’ de oplossing voor klachten, maar gaat iemand zich beter voelen door meer sociale contacten – als voor het collectieve aanbod van zorg.

Dezelfde taal en integrale zorg
Het Gronings Netwerk Positieve Gezondheid wil met scholing en inspiratiesessies op het gebied van Positieve Gezondheid eraan bijdragen dat alle betrokkenen dezelfde taal gaan spreken en de behoeften van inwoners/patiënten – en hun eigen regie – centraal komen te staan. De verwachting is dat dit zal leiden tot meer samenwerking tussen en binnen de formele en informele zorg, meer integrale zorg en meer effectiviteit en efficiëntie. Zo wordt overbodige zorg voorkomen en wordt de zorg gegeven daar waar nodig: de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Meer informatie
Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met Jolanda Fritsma, j.fritsma@zorgbelang-groningen.nl, 06 11 77 17 14.

Over het Gronings Netwerk Positieve Gezondheid
Het Gronings Netwerk Positieve Gezondheid, opgericht eind 2018, bestaat uit meer dan 100 leden: bestuurders (provincie en gemeenten), onderwijs, zorgverleners en vrijwilligers uit zorg en welzijn. Het netwerk heeft als doelstelling: van elkaar leren en elkaar inspireren op het gebied van Positieve Gezondheid. Het netwerk komt zo’n twee keer per jaar bij elkaar.