Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Groningen Beter, een onderzoek naar de beschikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van zorg in de provincie Groningen

Voorzijde Rapportage Groningen BeterVanuit het platform ‘Groningen Beter’ streven onder andere Menzis, het UMCG, Martini Ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuis Groningen, de Groninger Huisartsen Coörperatie en Zorgbelang Groningen ernaar om voor inwoners van de provincie Groningen de zorg toegankelijk, kwalitatief goed en tegen aanvaardbare kosten te organiseren. Hoe kijken inwoners zelf aan tegen de zorg in onze provincie? Wat zijn hun wensen, behoeften en ervaringen. Deze zijn in een representatieve steekproef van 458 inwoners in 2020 geïnventariseerd middels een kwantitatief vragenlijstonderzoek, gevolgd door een kwalitatief onderzoek (telefonische interviews).

Uitkomsten

Hieruit bleek dat inwoners van de provincie Groningen de kwaliteit van zorg goed waarderen. Men voelt zich gehoord en klachten worden serieus genomen. Er zijn echter ook zorgen over de toegankelijkheid van zorg. Inwoners zien aanwijzingen dat deze onder druk komt te staan, bijvoorbeeld door het verdwijnen van zorgvoorzieningen uit de regio, met name in Oost Groningen. Dit roept vragen op als: ‘Blijven de bestaande ziekenhuizen?’ en ‘Blijft er een huisarts in mijn dorp?’.
De verwachting is dat het verdwijnen van zorgvoorzieningen een negatieve invloed zal hebben op de kwaliteit van leven. Ook weet niet iedereen waar men terecht kan voor zorg en welke regels er gelden binnen zorgvoorzieningen.
Een ander punt betreft wachttijden in de zorg en met name voor de medisch specialistische en geestelijke gezondheidszorg. Inwoners zeggen dit als vervelend te ervaren.
Tot slot zijn er wisselende ervaringen met ‘zorg op afstand’. Dit roept vragen op als ‘Hoe geef je deze vorm?’, ‘Leiden e-health toepassingen niet tot gemis van direct contact?’. En meer algemeen: ‘Wat zijn de gevolgen?’.

Vervolg

Nu de resultaten van het onderzoek bekend zijn, denken de partijen na over vervolgactiviteiten, bijvoorbeeld in de vorm van verdiepend onderzoek. Daarnaast worden de resultaten meegenomen in het overleg over de opschaling van non-covid zorg.

Meer informatie

Zie Rapportage Beschikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van zorg – Groningen Beter