Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Hoe kunnen we eenzaamheid onder ouderen verminderen? Denk mee!

Oudere vrouw in gesprek in een caféEenzaamheid en sociaal isolement komen veel voor onder ouderen. Toch zijn er tal van initiatieven in onze provincie die kunnen helpen om op een laagdrempelige manier anderen te ontmoeten, contacten op te bouwen en samen activiteiten te ondernemen die voor ieder persoonlijk betekenisvol zijn.

De PG-Carrousel, een pop-up platform voor bestaande initiatieven

Wij willen dat meer inwoners in onze provincie kennis kunnen nemen van deze initiatieven. Hiervoor hebben we een idee: de ‘PG-Carrousel’, een pop-up platform dat we op verschillende plekken kunnen organiseren en waar initiatieven zich kunnen presenteren. PG staat voor Positieve Gezondheid. Want het uitgangspunt van ons idee zijn de senioren zelf, hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt.

Voor en door senioren!

Sluit ons idee aan bij waar ouderen behoefte aan hebben? Dat willen we graag weten. We zijn dan ook op zoek naar actieve senioren die meer willen weten over het begrip Positieve Gezondheid en mee willen helpen de PG-Carrousel handen en voeten te geven. Ook minder eenzaamheid onder ouderen bereiken we alleen samen met de mensen om wie het gaat!

Denk en doe mee!

Geïnteresseerd? Je kunt contact opnemen met Carin van de Wal, c.vandewal@zorgbelang-groningen.nl of telefoon 06 36195458. Je bent van harte welkom!