Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

5 jaar VN-verdrag Handicap, samen optrekken om onbeperkt meedoen nog meer mogelijk te maken

Zaal met mensenOp 14 juni 2016 was het vijf jaar geleden dat het VN-verdrag Handicap in Nederland werd ondertekend. Dit verdrag heeft als doel het verbeteren van de positie van mensen met een beperking zodat meedoen in de samenleving voor hen makkelijker wordt. De provinciale belangenbehartigers Platform Hattinga Verschure, zaVie en Zorgbelang Groningen stonden dit jaar stil bij het eerste lustrum van het verdrag. Met in juni een provinciale postercampagne en op 14 september een themabijeenkomst. De centrale vraag was: is er – na vijf jaar – iets te vieren? Ruim 40 deelnemers gingen hierover in Hanze Plaza met elkaar in gesprek. De conclusie: er is al veel bereikt, maar ook nog een wereld te winnen en dat moeten we samen doen!

Meer politieke participatie

Ruim 40 belangstellenden van diverse pluimage kwamen op de bijeenkomst af: gemeentebestuurders, beleidsmedewerkers, VN-ambassadeurs, belangenbehartigers én natuurlijk de mensen om wie het gaat, mensen met een beperking zelf.
Roelof Lanting, voorzitter van Platform Hattinga Verschure (voor de collectieve belangen van mantelzorgers in de provincie Groningen), opende de bijeenkomst. Daarna was het woord aan Jan Troost, voorzitter van de denktank Toegankelijke Politiek en de Leefbaarheids Alliantie Gelderland. Hij ging in op de vraag hoe we kunnen zorgen voor meer politieke participatie door mensen met een beperking. Dat dit nodig is, blijkt wel uit een aantal cijfers. Zo heeft 13% van de bevolking in Nederland een beperking. Van alle politieke ambtsdragers heeft slechts 0,5% een beperking. Echter: “Politiek en overheid moeten van iedereen zijn en voor iedereen zijn”, aldus onze koning in de Troonrede op Prinsjesdag 2020. En dat begint met toegankelijke verkiezingen, want op dit moment kunnen mensen met een (met name visuele of verstandelijke) beperking nog niet op een voor hen goede manier stemmen.

Is er iets te vieren?

Na de pauze was het tijd voor de discussie aan tafel. Dit gebeurde aan de hand van een speciaal voor het lustrum ontwikkeld ganzenbordspel. Van start tot finish kwamen de deelnemers tal van obstakels tegen die mensen met een beperking in hun dagelijks leven ook tegenkomen: van het struikelen over een losliggende stoeptegel en ontoegankelijke (digitale) informatie, tot een sportvoorziening waar je met jouw beperking niet terecht kunt en een bus die je voorbijrijdt als je met een rollator bij de bushalte staat. Of – juist positief – de mogelijkheid om met je beperking te kunnen solliciteren op een aangepaste werkplek met voldoende begeleiding.

Veel bereikt, maar nog een wereld te winnen

De conclusie van de middag was: er is de afgelopen vijf jaar al veel positieve aandacht geweest voor de rechten en positie van mensen met een beperking. Zo komen er pilots om onbeperkt stemmen eindelijk mogelijk te maken. Maar er valt ook nog een wereld te winnen. Recent werd bijvoorbeeld bekend dat studenten met een beperking nog altijd wachten op een landelijke regeling voor hun studietoeslag. Nu verschilt die toeslag per gemeente (van 30 tot 300 euro per maand) en dat blijft voorlopig zo, met soms grote gevolgen (lees: studieschulden) voor de student.

We moeten het samen doen!

Hoe we die wereld kunnen winnen? Door in gesprek te gaan, te blijven en samen op te trekken: politiek, beleidsmakers, belangenbehartigers en natuurlijk de mensen om wie het gaat. Want dan wordt snel zichtbaar wat wel en wat niet goed gaat en waar – vaak kleine – aanpassingen al een groot verschil kunnen maken. We moeten het samen doen en dit is het goede moment daarvoor! Die woorden werden aan het slot van de bijeenkomst uitgesproken door één van de aanwezige wethouders.
Platform Hattinga Verschure, zaVie en Zorgbelang Groningen zullen dit blijven initiëren zodat iedereen straks echt onbeperkt mee kan doen. Op naar het tweede lustrum!