Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

De juiste zorg op de juiste plek, ontmantel kindercardiologie UMCG niet

Afbeelding van artikel over het verdwijnen van kindercardiologie in het NoordenMinister Ernst Kuipers van Volksgezondheid wil de kinderhartchirurgie in het Universiteit Medisch Centrum Groningen sluiten. Alle kinderhartchirurgie moet wat hem betreft geconcentreerd worden in het academisch ziekenhuis in Utrecht en het ErasmusMC in Rotterdam. Ook de afdelingen kinderhartchirurgie in academische ziekenhuizen in Amsterdam en Leiden moeten overigens de deuren sluiten, als het aan de minister ligt. Door de spreiding van de locaties staan volgens Kuipers  de kwaliteit en de continuïteit van de zorg in dat specialistische vakgebied onder druk. En daarom zou de kinderhartchirurgie op één plek in Nederland geconcentreerd moeten zijn.

Gevolgen voor kinderen en ouders

Wat dit voor ouders en kinderen in het Noorden betekent, hebben we de afgelopen weken in verschillende media, waaronder deze, kunnen lezen. Ook als Zorgbelang krijgen we veel telefoontjes van verontruste ouders. Kinderen met een hartafwijking  die regelmatig naar het ziekenhuis moeten voor operaties, controles en revalidatie, krijgen met lange reistijden te maken. Die reistijden hebben grote impact op gezinnen en zorgen voor oplopende stress. (Pasgeboren) kinderen die met spoed hoogspecialistische hartzorg nodig hebben, zien met een langere reistijd hun levenskansen verkleinen.

Bereikbaarheid geen bijzaak

Goede zorg betekent kwalitatief hoogwaardige zorg die voor iedereen toegankelijk is. Bereikbaarheid is daarin niet zomaar een bijzaak. Ernst Kuipers (hij volgde zijn opleiding tot internist aan het UMCG) schrijft dat een langere reistijd voor patiënten en hun families  ‘natuurlijk erg vervelend is’. Maar de kwaliteit en continuïteit van hoogspecialistische zorg kunnen nu eenmaal alleen gewaarborgd worden wanneer deze gecentraliseerd wordt, zo luidt zijn redenering. De ironie is nu, dat met het sluiten van de kinderhartchirurgie in het Universiteit Medisch Centrum Groningen, decennia lang opgebouwde hoogwaardige kennis dreigt te vervliegen.

Noorden ‘blinde vlek’

Onverteerbaar voor ons is dat VWS ‘de juiste zorg op de juiste plek’ predikt, maar er zelf in het dossier rondom het UMCG niet naar handelt. Noord Nederland lijkt ook in dit dossier de ‘blinde vlek’ van Den Haag te zijn. Wij roepen de minister op om qua oplossingen voor de zorg niet alleen naar ‘systeemoplossingen’ te kijken. We roepen hem op om het credo ‘de juiste zorg op de juiste plek’ serieus te nemen en ook toe te passen.

Petitie

240.000  mensen ondertekenden de petitie om het UMC Groningen de kinderhartchirurgie te laten behouden. Deze legt de minister naast zich neer. Waar blijft de mogelijkheid voor zeggenschap in de zin van inspraak en positie, medezeggenschap en eigenaarschap voor de burgers? Gebruik maken van ervaringsdeskundigheid van patiënten is essentieel voor het inrichten van goede zorg. Van belang is om dit niet alleen te zeggen, maar er ook naar te handelen. We weten allemaal dat het zorgsysteem als een kaartenhuis in elkaar steekt. Als u de azen uit het spel haalt en het Noorden de joker toespeelt, dan is voor iedereen duidelijk wat hiervan de gevolgen zijn.

Een goed gesprek

We roepen het kabinet en de kamer op om de 240.000  handtekeningen niet naast zich neer te leggen. We spreken ook de wens uit dat we niet massaal naar het Malieveld hoeven te komen. Ouders van kinderen en zorgprofessionals hebben wel andere zorgprioriteiten. In de noordelijke regio willen we graag met u in gesprek over hoe goede zorg inclusief kindercardiologie te behouden.
In een kamerbrief van juli 2021 jl, gaf minister van Ark aan dat het nieuwe kabinet dient te investeren in de versterking van regionale participatie. Dit zou haar uitwerking moeten krijgen in een nieuw zorgbeleid waarbinnen regionale patiëntenparticipatie stevig verankerd is. Tweede kamerleden, blijft u alert? Gespreksstof genoeg lijkt ons.
Beste minister, start u vast de dienstauto richting het Noorden voor een frisse wind en een goed gesprek? Dan zetten wij de koffie vast klaar. U bent van harte welkom.

Esther de Vrij, directeur-bestuurder Zorgbelang Fryslân
Edwin Klok, directeur-bestuurder Zorgbelang Groningen
Jan van Loenen,  bestuurder-directeur Zorgbelang Drenthe

Download Oproep Kindercardiologie: Noorden blinde vlek?