Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Contact en begeleiding tijdens wachttijden in de GGz; feiten, ervaringen, initiatieven en ideeën in de provincie Groningen

Vrouw kijkt uit het raam en daaroverheen staat een klokDe wachttijden in de GGz (geestelijke gezondheidszorg) zijn ook in de provincie Groningen lang. Wat betekent dit voor cliënten, naasten en zorgverleners? Welke initiatieven en ideeën zijn er om de wachttijden korter te maken en deze goed door te komen? Daarover organiseerden we dit jaar een online onderzoek en themabijeenkomst. De uitkomsten hiervan zijn samengevat in de publicatie ‘Contact en begeleiding tijdens wachttijden in de GGz’.

Voor patiënten, cliënten en naasten betekenen de lange wachttijden een toename van klachten, stress en onzekerheid waardoor ze in hun dagelijks leven minder goed functioneren. Zorgverleners houden hun cliënten langer in behandeling omdat deze, nadat een traject is afgesloten, niet zomaar terug kunnen komen.

Oplossingen

In onze provincie is – net als elders in het land – een regionale Taskforce Wachttijden GGz actief waarin verschillende partijen samen werken aan oplossingen om mensen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben sneller te kunnen helpen. De Taskforce houdt zich bezig met zicht krijgen op de wachttijden en wachtlijsten, stimuleren van ‘de juiste zorg op de juiste plek’ en betere samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Initiatieven

Ondertussen zijn er verschillende initiatieven om als patiënt/cliënt de wachttijden goed door te kunnen komen. Zo bestaan er voorzorggroepen waarin mensen al kunnen werken aan herstel, is er een online aanbod (wacht@tief) en een herstelacademie met diverse cursussen. Bij veel van deze initiatieven is een grote rol weggelegd voor ervaringsdeskundigen.

Ideeën

Wat patiënten en cliënten zelf belangrijk vinden tijdens de wachttijd is duidelijkheid: door bijvoorbeeld een regelmatig belmoment met een vaste contactpersoon over hoe het gaat en hoe lang de wachttijd nog is. Daarnaast wil men al zelf aan de slag kunnen met informatie over de aandoening, een online module of leefstijlhulp.

Samen met de mensen om wie het gaat

Ook tijdens ons onderzoek en de Academie – hoe kleinschalig ook – bleek maar weer dat de mensen om wie het gaat met praktische oplossingen komen. Zorgbelang Groningen vindt het daarom belangrijk dat bij het zoeken naar oplossingen voor de wachtlijsten juist zij worden betrokken. Een herhaling van een bijeenkomst in de vorm van werksessies met alle betrokkenen (en vooral patiënten, cliënten en naasten) om hierin verder te komen, lijkt ons dan ook een goede volgende stap.

Meer weten?

Lees de publicatie ‘Contact en begeleiding tijdens wachttijden in de GGz’.
Wil je deze op papier ontvangen? Mail dan naar Petra Steenbergen, p.steenbergen@zorgbelang-groningen.nl.