Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Edwin Klok heeft afscheid genomen van Zorgbelang Groningen

Vier mensen op een podiumOp donderdagmiddag 31 maart heeft Edwin Klok afscheid genomen van Zorgbelang Groningen. Edwin was sinds medio 2011 onze directeur-bestuurder en had ook daarvoor diverse functies in onze organisatie. Zijn werkzaamheden hebben veel voor Zorgbelang Groningen betekend. Dat bleek ook tijdens het afscheid op 31 maart in EM2 op het Suikerunieterrein in Groningen. Geheel volgens de wens van Edwin ging het daar om de inhoud, de projecten en activiteiten van Zorgbelang Groningen die we doen voor ‘de mensen om wie het gaat’. Al werd Edwin zelf natuurlijk ook in het zonnetje gezet!

Zomergasten over participatie

Onder leiding van Hanneke Kappen werd in een ‘Zomergasten-setting’ in gesprek gegaan met verschillende gasten uit het brede veld van zorg en welzijn. Zoals Ton Tiebos (Martini Ziekenhuis), Etty Ter Steeg (Menzis), Dorine Sibbes en Epko de Vries (beide provincie Groningen). Ook de voorzitters van de vaste samenwerkingspartners kwamen aan het woord: Tjaaktje Bakker en Roelof Lanting, van zaVie en Platform Hattinga Verschure. Beide organisaties worden door Zorgbelang ondersteund en daarnaast werken de drie op verschillende thema’s samen. En natuurlijk was daar één van de mensen om wie het gaat, Maria Dirks. Zij is medewerker van het Onderling Sterk Steunpunt – provincie Groningen dat door Zorgbelang en zaVie wordt ondersteund. Dit steunpunt is er voor Onderling Sterk-afdelingen in de provincie, waar mensen met een verstandelijke beperking zelf opkomen voor hun belangen.

Gelijkwaardige gesprekspartner

In alle gesprekken stond het belang van participatie, het ‘samen met de mensen om wie het gaat’ natuurlijk centraal. Én wat Zorgbelang hieraan bijdraagt. Zoals één van de ‘zomergasten’ (of gezien het weer: wintergasten) aangaf: “Zorgbelang zorgt ervoor dat de stem van de patiënt wordt gehoord en dat de ontvanger van zorg een gelijkwaardige gesprekspartner wordt”.

Participatie Menukaart

Participatie, luisteren naar de mensen om wie het gaat en kijken wat dat oplevert: over een mooi voorbeeld daarvan kwam Lonneke Kamp-Schuringa (procesmanager bij de Transformatieagenda Jeugdhulp Groningen) aan het woord. Zij vertelde over ‘De Participatie Menukaart’, een project waarin samen met ouders en jongeren is gewerkt aan een menukaart voor het betrekken van jongeren en ouders bij jeugdhulpvraagstukken in de Groninger gemeenten. Daaruit bleek weer hoe zinvol, inspirerend, maar vooral ook nodig het is om met participatie aan de slag te gaan. Het levert zoveel op!

De toekomst tegemoet

Vanzelfsprekend waren er veel woorden van waardering voor Edwin, ook van de mensen met wie Edwin meer ‘intern’ te maken heeft gehad: Mieke Oosterwijk, voorzitter Raad van Toezicht van Zorgbelang Groningen, die langdurige met hem heeft samengewerkt, Dirk Postma, sinds 2021 voorzitter van onze Adviesraad. En tot slot de medewerkers zelf. Met een mooi cadeau en een lied op de wijs van ‘Space Oddity’ (van favoriete zanger David Bowie) werd Edwin uitgezwaaid: “….  We zien je niet graag gaan …. Je toekomst tegemoet …. En het ga je heel erg goed!”