Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

De Menukaart

Afbeelding van zwart en gele tekst De participatie menukaart chez grunnukaart

Let op: open voor een scherpere weergave van onderstaande Menukaart de pdf-versie.

Wanneer
2021 – 2022

Waar
Groninger gemeenten

Context
In het landelijke project Jeugdhulp doen we Samen is een toolkit ontwikkeld voor het vormgeven van participatie van jongeren en ouders in de jeugdhulp/in jeugdhulpbeleid. Zorgbelang Groningen heeft in 2019-2020 met een regionaal project Jeugdhulp doen we Samen aan deze toolkit meegewerkt. De toolkit is bij de Groninger gemeenten nog onvoldoende bekend.

Wat
Samen met jongeren en ouders ontwikkelen van een menukaart participatie waarmee de Groninger gemeenten uit de voeten kunnen als het gaat om:

  • het betrekken van jongeren en ouders bij jeugdhulpvraagstukken;
  • diverse manieren om jongeren te betrekken (werkvormen), zodat verschillende leeftijdsgroepen op een passende manier benaderd worden.

Vervolgens deze menukaart breed onder de aandacht brengen in de Groninger gemeenten.
De menukaart kan een opzichzelfstaand instrument zijn, als aanvulling op de landelijke toolkit. Maar ook een routekaart voor het implementeren van de landelijke toolkit.

Doelen
Structurele participatie van jongeren en ouders bij jeugdhulpvraagstukken in de Groninger gemeenten.

Activiteiten in 2021

  • Interviewen van beleidsmedewerkers in gemeenten over hun ervaringen met participatie van jongeren en ouders;
  • Interviewen van jongeren en ouders over participatie in jeugdhulp;
  • Bij elkaar brengen van perspectieven van jongeren, ouders en beleidsmedewerkers in een gezamenlijke (online) bijeenkomst.

Activiteiten in 2022

  • Slotbijeenkomst op 25 januari waarin de Menukaart is gepresenteerd aan beleidsmedewerkers jeugdhulp van de Groninger gemeenten;
  • Adviesrapportage Menukaart aan Transformatieagenda Jeugdhulp.
  • Vervolgproject ‘Heel Groningen Bakt, aan de slag met jeugdparticipatie’ (bestaande uit bijeenkomsten voor gemeentelijke beleidsmedewerkers en andere betrokkenen bij jeugdhulp, en een receptenboek).

Samenwerkende partners
Transformatieagenda Jeugdhulp (opdrachtgever), Martine Brouwer (regio ambassadeur Zorg voor de Jeugd)

Publicaties

Download De Participatie Menukaart De Participatie Menukaart ‘chez Grun’ is een routekaart voor participatie in jeugdhulp. De menukaart is bedoeld als inspiratie voor beleidsmedewerkers jeugdhulp in gemeenten om met participatie aan de slag te gaan. De menukaart is tot stand gekomen door interviews met jongeren, ouders en met beleidsmedewerkers, gevolgd door inspiratiesessies waarin verschillende perspectieven bij elkaar zijn gebracht.
Download Landelijke Toolkit Jeugdparticipatie In deze landelijke toolkit vind je handvatten en voorbeelden voor hoe je als gemeente de participatie van jongeren en ouders kunt vormgeven. Ze dienen ter inspiratie, want elke lokale situatie is anders en vraagt misschien om een andere invulling. Wij helpen je graag verder!