Agenda

Dementietafel Groningen over Slaap en Dementie - GEANNULEERD

Op dinsdagavond 31 maart vindt de eerste Dementietafel van 2020 plaats. Hier kunnen familieleden, mantelzorgers en professionele hulpverleners ervaringen uitwisselen over zorg/ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking én dementie. Het thema is 'Slaap en Dementie' over (de aanpak van) slaapproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking en dementie.
Let op: de Dementietafel is geannuleerd. 

Themabijeenkomst 'Dementie en (langer) thuiswonen'

Wat betekent het voor mensen met dementie en hun naasten om langer thuis te (moeten) wonen? Tijdens deze bijeenkomst van de Academie Zorgbelang kijken we vanuit diverse invalshoeken welke dilemma’s, maar vooral ook welke oplossingen er zijn.
Kosten: € 49,- (inclusief BTW) voor professionals, voor vrijwilligers is deelname gratis.
Let op: i.v.m. het coronavirus vindt deze bijeenkomst op een andere datum of online plaats.
Meer informatie en aanmelden 

Inspiratiesessie 'Aan het werk met Positieve Gezondheid'

In deze inspiratiesessie van de Academie Zorgbelang verkennen we wat Positieve Gezondheid inhoudt, hoe je dit concept toe kunt passen in de praktijk en welke ervaringen er al mee zijn opgedaan. Na afloop heb je handvatten én inspiratie om te onderzoeken of Positieve Gezondheid ook in jouw organisatie toepasbaar is.
Kosten: € 49,- (inclusief BTW) voor professionals, voor vrijwilligers is deelname gratis.
Let op: i.v.m. het coronavirus vindt deze bijeenkomst op een andere datum of online plaats. 
Meer informatie en aanmelden

Inspiratiesessie 'Toegankelijke Informatie'

In deze bijeenkomst van de Academie Zorgbelang ontdek je welke drempels mensen met een beperking en laaggeletterden (1,5 miljoen in Nederland) ervaren bij het filteren en verwerken van (digitale) informatie. Je krijgt inspiratie om 'samen met de mensen om wie het gaat' oplossingen te zoeken om jouw informatie voor iedereen toegankelijk(er) te maken.
Kosten: € 75,- (incl. BTW).
Let op: i.v.m. het coronavirus vindt deze bijeenkomst op een andere datum of online plaats.
Meer informatie en aanmelden

Inspiratiesessie 'Hoe toegankelijk is uw gemeente?'

Tijdens deze inspiratiesessie van de Academie Zorgbelang gaan we in op vragen als: Welke rechten en plichten hebben gemeentes volgens het VN-verdrag Handicap op het gebied van toegankelijkheid? Hoe kun je als gemeente hieraan voldoen? En welke goede voorbeelden zijn er?
Kosten: € 75,- (incl. BTW).
Meer informatie en aanmelden

Themabijeenkomst 'Vier jaar VN-verdrag Handicap' over veiligheid

Op zondag 14 juni is het vier jaar geleden dat het VN-verdrag Handicap in Nederland van kracht werd. Platform Hattinga Verschure, zaVie en Zorgbelang Groningen staan hier op vrijdag 12 juni bij stil met een bijeenkomst rondom het thema veiligheid. Deze is:
- van 13.30 tot 16.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur)
- in Hanze Plaza, Protonstraat 16 in Groningen.
Nadere informatie over programma en aanmelding volgt.

Themabijeenkomst 'Samen maken we jeugdhulp beter'

Voor betere jeugdhulp is de stem van jongeren en hun ouders/ verzorgers onmisbaar! Hoe organiseer je deze participatie? In deze bijeenkomst van de Academie Zorgbelang gaan we in op hoe je jongeren en hun ouders/verzorgers structureel kunt betrekken bij ontwikkelingen in de jeugdhulp. 
Kosten: € 49,- (incl. BTW) voor professionals, voor vrijwilligers is deelname gratis.
Meer informatie en aanmelden

Training 'PGO, wat is het en wat kun je ermee?'

PGO staat voor Persoonlijke GezondheidsOmgeving. Het is een website of app, waarin je informatie over je eigen gezondheid kunt bijhouden. In deze training van de Academie Zorgbelang gaan we in op wat je allemaal met een PGO kunt, hoe wordt gezorgd voor een veilige uitwisseling van gegevens en welke ontwikkelingen er zijn.
Kosten: € 49,- (incl. BTW) voor professionals, gratis voor vrijwilligers. 
Meer informatie en aanmelden

Training 'Adviseur Toegankelijkheid'

In deze training (meerdere dagdelen) van de Academie Zorgbelang worden vrijwilligers opgeleid tot adviseur om binnen de eigen gemeente gebouwen, openbare voorzieningen en informatie te toetsen op toegankelijkheid.
Kosten: € 150,- per deelnemer (incl. BTW).
Meer informatie en aanmelden

Themabijeenkomst 'Dwang in de zorg'

Sinds 1 januari 2020 zijn er twee nieuwe wetten over het onvrijwillig krijgen van zorg: de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz (Wvggz). In deze bijeenkomst van de Academie Zorgbelang gaan we in op de inhoud van de wetten en de ervaringen uit de praktijk van zorgverleners en ervaringsdeskundigen.
Kosten: € 49,- (incl. BTW) voor professionals, voor vrijwilligers is deelname gratis. 
Meer informatie en aanmelden