Agenda

Digitale Kennismaking 'Hoe toegankelijk is uw gemeente?'

Tijdens deze Digitale Kennismaking van de Academie Zorgbelang (via ZOOM) gaan we in op vragen als: Welke rechten en plichten hebben gemeentes volgens het VN-verdrag Handicap op het gebied van toegankelijkheid? Hoe kun je als gemeente hieraan voldoen? En welke goede voorbeelden zijn er?
Deze bijeenkomst vindt plaats via ZOOM, deelname is gratis!
Meer informatie en aanmelden

Online bijeenkomst 'Samen maken we jeugdhulp beter'

Voor betere jeugdhulp is de stem van jongeren en hun ouders/ verzorgers onmisbaar! Hoe organiseer je deze participatie? In deze digitale bijeenkomst (via ZOOM) van de Academie Zorgbelang gaan we in op hoe je jongeren en hun ouders/verzorgers structureel kunt betrekken bij ontwikkelingen in de jeugdhulp. 
Kosten: € 30,- (incl. BTW) voor professionals, voor vrijwilligers is deelname gratis.
Meer informatie en aanmelden

Training 'PGO, wat is het en wat kun je ermee?'

PGO staat voor Persoonlijke GezondheidsOmgeving. Het is een website of app, waarin je informatie over je eigen gezondheid kunt bijhouden. In deze training van de Academie Zorgbelang gaan we in op wat je allemaal met een PGO kunt, hoe wordt gezorgd voor een veilige uitwisseling van gegevens en welke ontwikkelingen er zijn.
Kosten: € 49,- (incl. BTW) voor professionals, gratis voor vrijwilligers. 
Meer informatie en aanmelden

Training 'Adviseur Toegankelijkheid'

In deze training (meerdere dagdelen) van de Academie Zorgbelang worden vrijwilligers opgeleid tot adviseur om binnen de eigen gemeente gebouwen, openbare voorzieningen en informatie te toetsen op toegankelijkheid.
Kosten: € 150,- per deelnemer (incl. BTW).
Meer informatie en aanmelden

Themabijeenkomst 'Dementie en (langer) thuiswonen'

Wat betekent het voor mensen met dementie en hun naasten om langer thuis te (moeten) wonen? Tijdens deze bijeenkomst van de Academie Zorgbelang kijken we vanuit diverse invalshoeken welke dilemma’s, maar vooral ook welke oplossingen er zijn.
Kosten: € 49,- (inclusief BTW) voor professionals, voor vrijwilligers is deelname gratis.
Meer informatie en aanmelden 

Themabijeenkomst 'Vier jaar VN-verdrag Handicap' over veiligheid

Op zondag 14 juni is het vier jaar geleden dat het VN-verdrag Handicap in Nederland van kracht werd. Zorgbelang Groningen, Platform Hattinga Verschure en zaVie ‘vieren’ dit graag met u en jou. In verband met het coronavirus kan die niet op of rond 14 juni. We doen dit, onder voorbehoud:
- op 16 oktober
- van 13.30 tot 16.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur)
- in Hanze Plaza, Protonstraat 16 in Groningen.
Het thema is veiligheid. Nadere informatie over programma en aanmelding volgt.

Themabijeenkomst 'Dwang in de zorg'

Sinds 1 januari 2020 zijn er twee nieuwe wetten over het onvrijwillig krijgen van zorg: de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz (Wvggz). In deze bijeenkomst van de Academie Zorgbelang gaan we in op de inhoud van de wetten en de ervaringen uit de praktijk van zorgverleners en ervaringsdeskundigen.
Kosten: € 49,- (incl. BTW) voor professionals, voor vrijwilligers is deelname gratis. 
Meer informatie en aanmelden

Inspiratiesessie 'Toegankelijke Informatie'

In deze bijeenkomst van de Academie Zorgbelang ontdek je welke drempels mensen met een beperking en laaggeletterden (1,5 miljoen in Nederland) ervaren bij het filteren en verwerken van (digitale) informatie. Je krijgt inspiratie om 'samen met de mensen om wie het gaat' oplossingen te zoeken om jouw informatie voor iedereen toegankelijk(er) te maken.
Kosten: € 75,- (incl. BTW).
Let op: i.v.m. het coronavirus wordt deze bijeenkomst verplaatst van 19 mei naar een later tijdstip.
Meer informatie en aanmelden