Agenda

Dementietafel: van mondzorg tot palliatieve ondersteuning

Op 1 april vindt de eerste Dementietafel van 2019 plaats. Hier kunnen familieleden, mantelzorgers en professionele hulpverleners ervaringen uitwisselen over zorg/ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking én dementie. Het thema van de avond is: 'Van mondzorg tot palliatieve ondersteuning'.

Praktisch
De bijeenkomst wordt georganiseerd:
- van 19.30 - 21.45 uur (inloop vanaf 19.00 uur);
- bij Van der Valk hotel Groningen-Hoogkerk (langs de A7).

Themabijeenkomst 'Vrijwilligers zijn onbetaalbaar'

De Academie Zorgbelang organiseert op 16 april 2019 de themabijeenkomst 'Vrijwilligers zijn onbetaalbaar' over het zorgvuldig omgaan met vrijwilligers.
De bijeenkomst vindt (onder voorbehoud) plaats:

  • van 13.30 tot 16.30 uur;
  • bij Zorgbelang Groningen, Schweitzerlaan 4 in Groningen.

Nadere informatie volgt! 

Themabijeenkomst 'Eigen regie'

De Academie Zorgbelang organiseert op 18 juni 2019 de themabijeenkomst 'Eigen regie'. Met tips en voorbeelden om de regie (terug) te pakken en te behouden. Sprekers zullen vertellen over 'instrumenten' als de wilsbeschikking, positieve gezondheid en de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

De bijeenkomst vindt (onder voorbehoud) plaats:

  • van 13.30 tot 16.30 uur;
  • bij Zorgbelang Groningen, Schweitzerlaan 4 in Groningen.

Nadere informatie volgt! 

Themabijeenkomst 'Storytelling'

De Academie Zorgbelang organiseert op 17 september 2019 - in samenwerking met PGOsuppport - de themabijeenkomst 'Storytelling'. Wat is storytelling, wat is de kracht ervan en hoe doe je het? 

De bijeenkomst vindt (onder voorbehoud) plaats:

  • van 13.30 tot 16.30 uur;
  • bij Zorgbelang Groningen, Schweitzerlaan 4 in Groningen.

Nadere informatie volgt! 

Themabijeenkomst 'AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming'

De Academie Zorgbelang organiseert op 12 november 2019 de themabijeenkomst 'AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming'. Ben je als patiëntenorganisaties al 'AVG-proof'? 

De bijeenkomst vindt (onder voorbehoud) plaats:

  • van 13.30 tot 16.30 uur; 
  • bij Zorgbelang Groningen, Schweitzerlaan 4 in Groningen. 

Nadere informatie volgt!