Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Ondersteuning bij klachten

Als zorginstelling wil je dat cliënten en hun naasten tevreden zijn over de zorg. En dat ze eventuele onvrede over de zorg op een veilige manier kunnen uiten en hierbij onafhankelijk kunnen worden ondersteund.
Zorgbelang Groningen kan dit organiseren met een:

  • vertrouwenspersoon;
  • klachtenfunctionaris.

Vertrouwenspersoon

Onze vertrouwenspersoon ondersteunt geheel onafhankelijk cliënten wanneer zij niet tevreden zijn over de zorg. Uitgangspunt is dat de oorzaak van eventuele onvrede zo goed mogelijk wordt opgelost en dat dit uiteindelijk leidt tot kwalitatief betere zorg. De vertrouwenspersoon kan, indien gewenst, op locatie spreekuur houden.

Klachtenfunctionaris

Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) moeten zorgaanbieders een klachtenfunctionaris en klachtenregeling hebben. Ook moeten zij aangesloten zijn bij een geschilleninstantie.
Zorgbelang Groningen ondersteunt graag bij het voldoen aan de Wkkgz door het:

  • invullen van de rol van onafhankelijke klachtenfunctionaris Wkkgz (op structurele of ad-hoc basis);
  • adviseren bij het opstellen van een klachtenreglement en inrichten van het klachtenproces;
  • (alleen) beoordelen van het klachtenreglement/-proces vanuit patiënten-/ cliëntenperspectief;
  • geven van voorlichting, workshops of congressen over de Wkkgz voor medewerkers, ketenrelaties of andere partijen;
  • geven van een training over het effectief omgaan met klachten: van klacht naar kwaliteit.

Neem voor meer informatie contact met ons op. We gaan graag – vrijblijvend – in gesprek en onderzoeken samen op welke manier cliënten en hun naasten kunnen worden ondersteund bij onvrede of klachten over de zorg.

Publicaties

Download Folder Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg Folder met informatie over plichten in de ‘Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’ voor zorgaanbieders en hoe Adviespunt Zorgbelang hierbij kan ondersteunen.