Bestuur

Bestuur

Zorgbelang Groningen kent als organen in de bestuursstructuur:
- de Raad van Bestuur (één lid);
- de Raad van Toezicht (vijf leden).
Zorgbelang Groningen heeft daarnaast een Adviesraad.
 

Raad van Bestuur

Edwin Klok, directeur-bestuurder.
 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken.
Leden:
- Mieke Oosterwijk, voorzitter (profiel LinkedIn)
- Christine Hillemans, lid (profiel LinkedIn)
- Cor Reinbergen, vice-voorzitter en lid op voordracht personeel (profiel LinkedIn)
- Deka Wind, lid 
- Lenie Kootstra, lid (profiel LinkedIn)
- Willem Langoor, trainee (profiel LinkedIn)

 

Adviesraad

De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder over het inhoudelijk beleid en de strategische koers.
Leden:

- Dienke Hedemann, voorzitter
- Marleen Oostland (Platform Hattinga Verschure)
- Gerard Lohuis (zaVie)
- Leonard Wolthers (Platform Jeugdzorg)
- Ko Muller (Wmo raden)
- Sieraadj Orie (zaVie)
- Vacature (Cliëntenraden V&V)
- Vacature (complementaire zorg)

 

Contact

Publicaties