Bestuur

Bestuur

Zorgbelang Groningen kent als organen in de bestuursstructuur:
- de Raad van Bestuur (één lid);
- de Raad van Toezicht (vijf leden).
Zorgbelang Groningen heeft daarnaast een Adviesraad.
 

Raad van Bestuur

Edwin Klok, directeur-bestuurder.
 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken.
Leden:
- Mieke Oosterwijk, voorzitter (profiel LinkedIn)
- Christine Hillemans, lid (profiel LinkedIn)
- Cor Reinbergen, vice-voorzitter/lid op voordracht personeel (profiel LinkedIn)
- Deka Wind, lid (profiel LinkedIn)
- Sieraadj Orie, lid (profiel LinkedIn)

 

Toezichtvisie in het kader van artikel 6.4.2 van de Governance code Zorg.

Adviesraad

De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder over het inhoudelijk beleid en de strategische koers.
Leden:

- Dienke Hedemann, voorzitter
- Marleen Oostland (Platform Hattinga Verschure)
- Gerard Lohuis (zaVie)
- Leonard Wolthers (Platform Jeugdzorg)
- Ko Muller (Wmo raden)
- Hans Greuter (zaVie)

- Vacature (zaVie, doelgroep Verstandelijke Beperking)
- Vacature (Cliëntenraden V&V)
- Vacature (complementaire zorg)

 

Contact

Publicaties