Aangepaste dienstverlening Zorgbelang Groningen i.v.m. coronavirus COVID-19
Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Bestuur

Zorgbelang Groningen kent als organen in de bestuursstructuur:
– de Raad van Bestuur (één lid);
– de Raad van Toezicht (vijf leden).
Zorgbelang Groningen heeft daarnaast een Adviesraad.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur houdt zich volgens het Reglement Raad van Bestuur Zorgbelang Groningen bezig met het dagelijks bestuur en de leiding van de dagelijkse werkzaamheden.

Edwin Klok

Directeur-bestuurder

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt op grond van het Reglement RvT Zorgbelang Groningen toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken. Volgens de Toezichtvisie RvT Zorgbelang Groningen is de Governancecode Zorg uitgangspunt voor het handelen van de Raad van Toezicht.

Mieke Oosterwijk

Voorzitter

Christine Hillemans

Lid

Cor Reinbergen

Vice-voorzitter/lid op voordracht personeel

Deka Wind

Lid

Sieraadj Orie

Lid

Adviesraad

De Adviesraad geeft op grond van het Reglement Adviesraad Zorgbelang Groningen gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder over het inhoudelijk beleid en de strategische koers. De adviesraad bestaat uit:

  • Dienke Hedemann, voorzitter
  • Marleen Oostland (Platform Hattinga Verschure)
  • Gerard Lohuis (zaVie)
  • Leonard Wolthers (Platform Jeugdzorg)
  • Ko Muller (Wmo raden)
  • Hans Greuter (zaVie)
  • Vacature (zaVie, doelgroep Verstandelijke Beperking)
  • Vacature (Cliëntenraden V&V)
  • Vacature (complementaire zorg)