Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Hoe kunnen we zorg op afstand verder verbeteren? Deel je ideeën en ervaringen!

Illustratie van een beeldscherm met een persoon in beeld waarmee via de computer wordt gebeldDoor de coronapandemie wordt in de zorg steeds meer gebruik gemaakt van telefonische consulten en beeldbellen. Deze ‘zorg op afstand’ kan veel voordelen hebben, ook buiten coronatijd. In de praktijk sluit de zorg echter niet altijd aan op wat patiënten en naasten/mantelzorgers nodig hebben of prettig vinden. We horen daarom graag via een online vragenlijst de ervaringen en ideeën van inwoners van de provincie Groningen rond deze zorg. Met de uitkomsten gaan we samen met alle betrokkenen aan de slag om zorg op afstand in onze provincie (verder) te verbeteren.

Online onderzoek

Met dit online onderzoek wordt in beeld gebracht hoe zorg op afstand er in de provincie Groningen uitziet, hoe wenselijk deze zorg is voor patiënten en hun naasten/mantelzorgers, én wat er nodig is om de zorg goed te laten verlopen. Vragen die in het onderzoek aan bod komen, zijn bijvoorbeeld of en bij welke zorgverleners inwoners telefonisch of via beeldbellen een consult hebben gehad, of ze invloed hadden op de manier waarop het consult plaatsvond en of ze hierover goed waren geïnformeerd. Ook wordt aan inwoners gevraagd hoe de afspraak op afstand is bevallen, zowel wat betreft advies en behandeling, als communicatie en bejegening. Tot slot kunnen inwoners aangeven waarom ze wel of niet zouden kiezen voor zorg op afstand en welke ondersteuning ze hierbij nodig hebben.

Meedoen

De vragenlijst ‘Goede zorg op afstand’ kan worden ingevuld op https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/goedezorgopafstand. Invullen kost maximaal 15 minuten. Het delen van de link in het eigen (zakelijke) netwerk wordt gewaardeerd!

Samen werken aan betere zorg op afstand

De vragenlijst is onderdeel van het project ‘In contact in de zorg’. Dit project heeft als doel om zorg op afstand in onze provincie verder te ontwikkelen vanuit het perspectief van patiënten en hun naasten/mantelzorgers. Beeldbellen en telefonische consulten staan centraal, maar andere vormen worden niet uitgesloten. In het project wordt gesproken met huisartsen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en natuurlijk patiënten, naasten en mantelzorgers, de mensen om wie het gaat.
Zorgbelang Groningen voert het project uit in samenwerking met Onderling Sterk Steunpunt – provincie Groningen, Platform Hattinga Verschure en zaVie, de Vereniging Groninger Dorpen, het Martini Ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuis en UMCG, Zorgadvies Groningen, de Groninger Huisartsen Coöperatie en Menzis. Het project is mede mogelijk door een subsidie van de provincie Groningen.