Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Start samenwerkingsproject ‘In contact in de zorg’ voor betere zorg op afstand

Beeldscherm met zwaaiende deelnemers aan de online startbijeenkomst van het project 'in contact in de zorg'Maandag 15 februari vond ‘online’ de aftrap van het project ‘In contact in de zorg’ plaats. Met dit project wordt in de provincie Groningen gewerkt aan het slimmer organiseren van zorg door een effectieve inzet van ‘zorg op afstand’, zoals beeldbellen en telefonische consulten. Zorgbelang Groningen voert het project uit in samenwerking met zorgaanbieders, andere ketenpartners, belangenbehartigers Platform Hattinga Verschure en zaVie én natuurlijk patiënten, cliënten en hun naasten/mantelzorgers, de mensen om wie het gaat. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Groningen.

De uitbraak van de coronapandemie in maart 2020 legde een groot deel van de reguliere zorg stil en consulten ‘in de spreekkamer’ waren minder mogelijk. Telefonische consulten, beeldbellen en online begeleiding kwamen hier vaak voor in de plaats. Jolanda Fritsma, projectleider van Zorgbelang Groningen: “Het is mooi dat er wegen werden gevonden om het contact met de patiënt te onderhouden. Maar omdat het noodgedwongen zo snel ging, hadden patiënten en hun naasten weinig invloed op de manier waarop dit ging. Zo kwam het voor dat een patiënt een (beeld)belafspraak had om 11 uur, maar al om 10 uur werd gebeld. Dat lijkt misschien prettig, ‘dan heb je het maar gehad’, maar hoeft dat niet te zijn. Bijvoorbeeld omdat die patiënt een naaste bij het gesprek nodig heeft – als steun of om wat gezegd wordt te onthouden – die er op dat moment nog niet is,. Wil ‘zorg op afstand’ echt effectief zijn, moet deze dus aansluiten op de wensen, behoeften, ervaringen en leefomstandigheden van de mensen om wie het gaat.”

Samen ontwikkelen van ‘zorg op afstand’

Het project richt zich daarom op het (verder) ontwikkelen van ‘zorg op afstand’ vanuit het perspectief van patiënten en naasten/mantelzorgers. Beeldbellen en telefonische consulten staan hierbij centraal, al worden andere vormen niet uitgesloten. Jolanda Fritsma: “In het project verkennen we eerst wat er al aan ‘zorg op afstand’ gebeurt bij de samenwerkingspartners en brengen we de wensen, behoeften, ervaringen en verwachtingen van patiënten, naasten en zorgverleners in kaart. Vervolgens gaan we samen aan de slag met verbeteringen, waarna we kijken wat we hebben geleerd en hoe we dat in onze provincie verder kunnen toepassen.”

Efficiëntere en effectievere zorg

Door dit project wordt zorg effectiever en efficiënter. “Passende ‘zorg op afstand’ draagt bij aan de kwaliteit van leven van de patiënt en naaste. Een patiënt hoeft minder vaak naar het ziekenhuis en krijg de zorg op het voor hem of haar juiste moment”, aldus Jolanda Fritsma. “Dit is niet alleen prettig voor patiënten, maar ook voor zorgverleners. Zij hebben meer mogelijkheden om de zorgverlening aan te laten sluiten op wat de patiënt nodig heeft.”

Partners

Samenwerkingspartners in het project zijn de provinciale belangenbehartigers Platform Hattinga Verschure en zaVie, de Vereniging Groninger Dorpen, het Martini Ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuis en UMCG, Zorgadvies Groningen, de Groninger Huisartsen Coöperatie en Menzis.
Het project is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Groningen uit de subsidieregeling Zorg en Voorzieningen. Goede, bereikbare zorg – ook op afstand – is belangrijk om onze provincie leefbaar te houden en bereik je alleen samen met de mensen om wie het gaat!