Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Aangepaste dienstverlening Zorgbelang Groningen i.v.m. coronavirus COVID-19

Om verder verspreiding van het coronavirus COVID-19 zoveel mogelijk tegen te gaan, heeft de overheid diverse maatregelen genomen. Zorgbelang Groningen volgt deze maatregelen. Onze dienstverlening gaat door, maar is op verschillende punten aangepast.

Dit betekent dat:
  • niet noodzakelijke persoonlijke contacten zoveel mogelijk worden vermeden;
  • contacten (vooral) plaatsvinden via telefoon, mail, Whatsapp en andere digitale kanalen.

Voor het Adviespunt Zorgbelang betekent dit dat:

  • intakegesprekken met nieuwe cliënten zoveel mogelijk telefonisch plaatsvinden;
  • voor (klacht)gesprekken met cliënten en medewerkers van instanties in overleg wordt gekeken of de afspraak telefonisch plaats kan vinden, of verzet kan worden naar een later tijdstip.

Voor de werkwijze van de vertrouwenspersonen jeugdhulp volgen we de maatregelen van samenwerkingspartner AKJ (Advies en Klachtenbureau Jeugdhulp).
Sinds 1 juni 2020:

  • leggen onze vertrouwenspersonen jeugdhulp weer (groeps)bezoeken af;
  • is het maken van ‘face-to-face’ afspraken weer mogelijk.

Uiteraard met inachtneming van de regels van het RIVM. Het AKJ heeft hiervoor samen met de Zorgbelang-organisaties duidelijke richtlijnen opgesteld. Meer informatie: Vertrouwenswerk in de anderhalve meter samenleving mei 2020
Update 30 september 2020: Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge op 28 september geldt als extra maatregel dat onze vertrouwenspersonen een mondkapje dragen tijdens groepsbezoeken aan jeugdigen in open en gesloten jeugdhulpinstellingen.

Voor de Academie Zorgbelang betekent dit dat:

  1. het programma onder voorbehoud is van ontwikkelingen rondom het coronavirus;
  2. we bij annulering van een bijeenkomst op zoek gaan naar een nieuwe datum of andere vorm (online).

Verdere maatregelen zijn afhankelijk van landelijke richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD-Groningen.