Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Bijeenkomst Passende zorg voor ouderen met kanker

Hoe zorgen we ervoor dat ouderen met kanker een behandeling krijgen die past bij wat voor hen belangrijk is in het leven? Hoe werken ziekenhuizen, de eerste lijn (waaronder de huisarts) én patiënten/naasten goed samen om dit te bereiken? Over die vragen gaan artsen, verpleegkundigen en patiënten op donderdag 23 november graag samen met u en jou in gesprek in de Health Hub in Roden.

Samen beslissen bij ouderen met kanker

Deze interactieve talkshow is de afsluiting van het project ‘Samen beslissen bij ouderen met kanker’. In dit project onderzochten het Martini Ziekenhuis, UMCG en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen hoe de gezamenlijke besluitvorming door patiënten, naasten en zorgverleners rond de behandeling van kanker kan worden verbeterd.
Tijdens het project is uitgebreid gesproken met oudere patiënten en naasten over wat zij belangrijk vinden bij een behandeling. Hierbij is ook gekeken naar hun gezondheids- en thuissituatie. Vervolgens hebben patiënten en naasten in een groepsgesprek aangegeven welke informatie zij nodig hebben om samen met de zorgverlener te kunnen beslissen over de behandeling.
Het project stond onder leiding van onderzoekers uit het UMCG. Zorgbelang Groningen organiseerde en ondersteunde de inbreng van patiënten en naasten. Het project is gefinancierd door het Zorginstituut Nederland.

Programma bijeenkomst

Door het project zijn op verschillende afdelingen van de drie ziekenhuizen veranderingen doorgevoerd. Tijdens de talkshow gaan zorgverleners en patiënten in gesprek over hoe zij de nieuwe werkwijze hebben ervaren, wat goed ging én wat beter kan. Een inspirerend gesprek, ook voor andere zorgverleners en instellingen die passende zorg voor ouderen willen verbeteren! Daarnaast presenteren de onderzoekers een implementatiegids om daarbij te helpen.

Meer informatie en aanmelden

De bijeenkomst vindt plaats op 23 november van 16:00 – 18:00 in de Health Hub in Roden.
U en jij kunnen daarbij zijn! Deelname is gratis en aanmelden kan via deze link.

publiek