Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Beter Samen beslissen bij ouderen met kanker

focusgroep informatiepakketHet aantal patiënten van 70 jaar of ouder dat de diagnose kanker krijgt, stijgt. Gelukkig nemen ook de behandelmogelijkheden toe. Sommige behandelingen hebben echter grote gevolgen voor de kwaliteit van leven van de patiënt én hun naaste(n). Hoe zorg je ervoor dat dat meeweegt bij de beslissing over de behandeling? In het project ‘Samen beslissen bij ouderen met kanker’ is hiervoor een aanpak ontwikkeld. Zorgbelang Groningen bewaakte hierin het perspectief van patiënten en naasten. Het project is onlangs afgesloten en beschreven in een implementatiegids. Deze dient als voorbeeld en inspiratie voor andere organisaties die de besluitvorming rond een behandeling willen verbeteren.

Betere informatie voor zorgverleners

Om samen te kunnen beslissen over een voor de patiënt (en naaste) passende behandeling, moet iedere betrokkene die informatie hebben die nodig is óm te kunnen beslissen. Voor zorgverleners is dat informatie over de ziekte en kwetsbaarheid van de patiënt, maar ook over de patiënt als mens. Wat is voor de patiënt (en naaste) van waarde in het leven? Welke wensen zijn er? Tijdens het project zijn in het zorgproces een aantal stappen ingebouwd om deze informatie voor alle betrokken zorgverleners beschikbaar te maken. Een voorbeeld hiervan is een gesprek tussen de zorgverlener (specialist/verpleegkundige) en patiënt (en naaste) over de gezondheidssituatie, doelen en voorkeuren.

Betere informatie voor patiënt en naaste

Ook de patiënt en naaste moet zijn toegerust om te kunnen beslissen. Welke informatie hebben zij nodig om samen tot een goed behandelbesluit te komen? Met een inventarisatie van bestaande middelen en een tweetal focusgroepen met patiënten en naasten is in het project een informatiepakket ontwikkeld. Hierin wordt verwezen naar websites en hulpmiddelen die patiënten en naasten helpen bij (de voorbereiding van) het gesprek met de zorgverlener en het nadenken over wat voor hen meeweegt bij de keuze voor een behandeling.

Implementatiegids

De aanpak, uitkomsten, tips en leerpunten van het project zijn beschreven in de Implementatiegids ‘Samen beslissen bij ouderen met kanker’. Daarnaast bevat de gids een stappenplan om als organisatie aan de slag te gaan met het verbeteren van de gezamenlijke besluitvorming én de hiervoor benodigde informatie. De gids is daarmee een voorbeeld en inspiratie voor andere organisaties die het samen beslissen rond een behandeling willen verbeteren.

Over het project

Het project ‘Samen beslissen bij ouderen met kanker’ is uitgevoerd door het Martini Ziekenhuis, UMCG en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen Het project stond onder leiding van onderzoekers uit het UMCG en is gefinancierd door het Zorginstituut Nederland. Zorgbelang Groningen organiseerde en ondersteunde de inbreng van patiënten en naasten bij het ontwikkelen van het informatiepakket.

Download: Implementatiegids Samen Beslissen bij ouderen met kanker

Afbeelding Informatiepakket Ouderen En Naasten

Logo's betrokken organisaties