Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Betere zorgresultaten voor patiënt, meer werkplezier zorgverlener en lagere zorgkosten

Op 11 november introduceerde het Linnean Initiatief het model ‘Sneller meer waarde voor de patiënt’, een leidraad voor iedereen die wil starten met ‘Waardegedreven Zorg’ (WGZ). Centraal bij WGZ staat dat zorg beter aansluit bij wat voor patiënt én zorgverlener waardevol is. Het helpt meer waarde te bieden door betere zorgresultaten voor de patiënt, meer werkplezier bij de zorgverleners en dat tegen dezelfde of zelfs lagere kosten. In de leidraad komen patiënten en zorgverleners aan het woord, zijn checklists en handige tools toegevoegd en praktijkvoorbeelden opgenomen. Zorgbelang Groningen heeft – vanuit de zijlijn – het afgelopen jaar een aantal keer meegedacht over deze leidraad.

De grootste uitdaging van de zorg is om aan de stijgende zorgvraag te voldoen met betere kwaliteitszorg, ondanks een beperkte bezetting én een gelimiteerd budget. Dat vraagt om de zorg beter en slimmer te organiseren. Steeds meer zorginstellingen omarmen daarom de WGZ-principes. WGZ in de praktijk invoeren is een grote organisatorische en culturele opgave die de zorginstellingen veelal zelf oppakken. Daar is hulp bij nodig. De leidraad is deze hulp.

Het moet anders, beter en snel ook

“Nederland heeft één van de beste zorgsystemen van de wereld. Toch kent het systeem tekortkomingen. Zo is de zorg veelal nog georganiseerd rondom de zorgverlener, terwijl de patiënt centraal zou moeten staan. We registreren veel, maar hebben weinig inzicht in de kwaliteit van de geleverde zorg en wat de behaalde resultaten concreet voor de individuele patiënt betekenen. Het werkplezier bij de zorgverleners is dalende. De Covid-19 crisis benadrukt dat de kwaliteit, solidariteit en betaalbaarheid van het zorgstelsel onder druk staat. Het moet dus anders, beter en snel ook”, aldus Ton Hanselaar, voorzitter werkgroep Versnelling Waardegedreven zorg van het Linnean Initiatief.

Ieder mens is uniek: wat is waardevol voor de patiënt?

“We moeten streven naar zorg die echt helpt, die méér waarde oplevert voor patiënt, zorgverlener én samenleving. Dit komt samen in het WGZ-concept. Met deze leidraad willen we alle zorgverleners in Nederland inspireren en oproepen om met WGZ aan de slag te gaan. Met WGZ kijk je op een gestructureerde manier naar de behoeften van de patiënt en worden zorgverleners geholpen om samen de voor patiënten relevante uitkomsten te realiseren”, vervolgt Hanselaar.
Linetta Koppert, oncologisch chirurg Erasmus MC: “Iedere patiënt is op zich uniek, maar er zijn zeker ook overeenkomstige waarden en behoeften. Het is bij WGZ daarom belangrijk dat gekozen wordt voor een specifieke patiëntengroep en dat zorgverleners zich richten op de problematiek van die patiëntengroep. Omdat deze keuzes vaak specialisme overstijgend zijn moeten we samenwerken als zorgverleners onderling én met de patiënt. Meer waarde voor de patiënt komt tot stand als we met zijn allen de omslag maken van ‘What’s the matter’ naar ‘What matters to you?’, de behoefte van de patiënt écht gaan begrijpen en samen met de patiënt goede, geïnformeerde keuzes maken. WGZ brengt ons als zorgverleners terug naar de essentie waarom we ooit zorg zijn gaan verlenen.”

Meer dan 10 jaar praktijkervaring in leidraad verwerkt

WGZ in de praktijk invoeren is geen sinecure, maar een fundamenteel andere manier van zorg organiseren en leveren, een grote verandering dus. “Veel zorgorganisaties hebben de afgelopen jaren de WGZ-principes omarmd, zoals bij Santeon, Erasmus MC, Isala, het Catharina Ziekenhuis Eindhoven, de Nederlandse Hart Registratie, maar ook Huisartsenpraktijk Afferden of binnen de GGZ. Deze instellingen hebben grotendeels zelf gekeken naar implementatie van WGZ in de praktijk”, vertelt Matthijs van der Linde, projectleider bij het Linnean Initiatief. Hij vervolgt: “Wat uniek aan dit model is dat meer dan 10 jaar aan kennis en ervaring met WGZ zijn gebundeld en getransformeerd tot een praktische leidraad waarbij alle facetten worden belicht. Daardoor hoeven zorg-professionals en -organisaties niet langer zelf het wiel meer uit te vinden. Ons doel is dat de leidraad voor patiënten sneller meer waarde oplevert en voor zorgverleners meer werkvreugde, zonder kostenverhogend te zijn.”

Het LINNEAN-model

Het LINNEAN-model biedt zorgverleners, patiënten, stafadviseurs, beleidsmakers en managers handvatten om succesvol een WGZ-initiatief te starten. In het LINNEAN-model zijn zeven domeinen beschreven die bij een succesvolle implementatie van een WGZ-initiatief belangrijk zijn. Per domein komen patiënten en zorgverleners aan het woord die situaties beschrijven, zijn checklists en handige tools toegevoegd en zijn praktijkvoorbeelden opgenomen. Het model is te vinden op de website van het LINNEAN Initiatief.

Bron: Persbericht Linnean Initiatief 11 november 2021