Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken op bezoek bij Platform Hattinga Verschure, zaVie en Zorgbelang


Groepsfoto Bezoek Tjeerd Van Dekken Aan Zorgbelang Platform Hattinga Verschure en Zavie
Op donderdag 22 september bezocht Tjeerd van Dekken, gedeputeerde van de provincie Groningen, de provinciale belangenbehartigers Zorgbelang Groningen, Platform Hattinga Verschure en zaVie. Een bezoek dat in het teken stond van in gesprek gaan, luisteren naar elkaar en gelijkwaardig samenwerken aan een fijner leven voor inwoners van onze provincie.

Het bezoek begon met een kennismaking tussen de gedeputeerde en Rinze Bouius, de nieuwe directeur-bestuurder van Zorgbelang Groningen: “De mensen die bij ons komen, zijn de mensen die niet gehoord worden in de wereld van zorg en welzijn. Die tussen de verschillende systemen vallen. Wij luisteren naar hen. Om hen individueel op weg te helpen, én omdat hun ervaringen heel waardevol zijn om zorg, welzijn en daarmee de leefbaarheid te verbeteren. Zodat iedereen – ook met een ziekte of beperking – in onze provincie een fijn leven kan leiden.”

Tjeerd van Dekken was onder de indruk van wat hij te horen kreeg tijdens het werkbezoek en benadrukte het belang van de drie organisaties: “Ik vind het heel waardevol om de verhalen uit de dagelijkse praktijk te horen. Hieruit blijkt dat veel mensen hulp nodig hebben bij uiteenlopende zorgvragen. Dit is hulp die onder andere door deze drie belangrijke organisaties geboden wordt. Zo worden inwoners op weg geholpen om meer regie te krijgen over hun leven.”

Mantelzorgers digitaal op weg

Van hoe de drie belangenbehartigers dit doen, kreeg de gedeputeerde enkele voorbeelden te horen. Platform Hattinga Verschure – voor de belangen van mantelzorgers in de provincie Groningen – vertelde over het project ‘Mantelzorgers digitaal op weg’. Van mantelzorgers wordt steeds meer gevraagd. Hoe kunnen zij blijven zorgen voor hun naaste en daarbij zelf overeind blijven? Digitale middelen kunnen helpen, in aanvulling op persoonlijke zorg en aandacht. Maar het gebruik ervan is niet voor iedereen even makkelijk. Met het project wil het platform mantelzorgers hierbij ondersteunen.

Geweld in de jeugdzorg

Zorgbelang Groningen ging in op een ander actueel onderwerp: Geweld in de jeugdzorg. In een landelijk project wordt gekeken hoe vertrouwenspersonen kunnen bijdragen aan minder geweld: door het veilig bespreekbaar te maken en te werken aan betere signalering en begeleiding. De vertrouwenspersonen van Zorgbelang Groningen doen dit in onze provincie samen met zorgverleners én jongeren van Elker Jeugdhulp & Onderwijs.

Ervaringsdeskundige vrijwilligers

Bij zaVie (zorg en aandacht voor iedereen) weten de vele enthousiaste vrijwilligers vaak zelf wat een ziekte of beperking voor je leven kan betekenen. Die ervaringen gebruiken ze voor bijvoorbeeld het bespreekbaar maken van stigma’s en voor het versterken van de positie van kwetsbare mensen op lokaal niveau. Centraal hierbij staan ervaringsverhalen. Waar lopen inwoners tegenaan? Wat hebben zij nodig? En: wat kunnen we van ze leren?

In gesprek over gezondheid

Een mooi instrument om laagdrempelig met inwoners in gesprek te gaan is het bordspel ‘Alles op tafel? Spelen met Positieve Gezondheid’. Door het spel te spelen, kom je erachter wat voor jou en jouw gezondheid belangrijk is en wat je graag anders zou willen. Het spel is voor patiënten, cliënten, mantelzorgers, naasten en zorgverleners. Het is samen met hen en diverse partners ontwikkeld en mede mogelijk gemaakt door financiering van de provincie Groningen.

Samen met de mensen om wie het gaat!

De drie organisaties maakten met de voorbeelden weer duidelijk hoe belangrijk het is om inwoners, individueel en collectief, een podium te bieden om hun verhaal te vertellen. Die verhalen leiden tot verbinding in de samenleving waardoor iedereen mee kan doen. Een leefbare provincie bereiken we alleen samen met de mensen om wie het gaat!