Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Geweld in de jeugdzorg

Rapport Commissie De Winter

Wanneer
2022

Waar
Elker Jeugdhulp & onderwijs

Context
Het kabinet wil geweld in de jeugdzorg (jeugdhulp) voorkomen. Daarom deed de Commissie De Winter onderzoek naar geweld in de jeugdzorg vanaf 1945 tot heden. Eén van de conclusies van de commissie in het rapport ‘Onvoldoende beschermd’ (juni 2019) is dat er te weinig toezicht is in de jeugdzorg en dat vertrouwenspersonen niet zichtbaar genoeg zijn.

Wat
In het hele land wordt onder algemene projectleiding van het Jeugdstem, vertrouwenspersonen akj met verschillende organisaties gekeken naar hoe je als vertrouwenspersoon kunt bijdragen aan minder geweld in de jeugdzorg. Zorgbelang Groningen doet dit in samenwerking met Elker Jeugdhulp & onderwijs bij de zogenoemde open groepen jongeren.

Doel
Vertrouwenspersonen dragen bij aan minder geweld in de jeugdzorg.

Activiteiten in 2022

  • Dialoogsessie met jongeren (pizzameeting) en zorgverleners (september)
  • Voorlichting aan jongeren over de vertrouwenspersoon (oktober)
  • Voorlichting aan medewerkers over vertrouwenspersoon (november)
  • Evaluatie en aanbevelingen (december)

Samenwerkende partners
Jeugdstem, vertrouwenspersonen akj, Elker Jeugdhulp & onderwijs