Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Inwonersparticipatie: samenwerken voor toegankelijke en betaalbare zorg

Gezondheid is voor iedereen belangrijk. Het helpt je om een goed leven te leiden, zelf en met elkaar. Wanneer de gezondheid wankelt, wil je kunnen rekenen op goede, toegankelijke en betaalbare ondersteuning en zorg. Die zorg staat echter toenemend onder druk. Als we...

Inwoners moeten meebeslissen over toekomst zorg

Als je zorg nodig hebt, is het niet meer vanzelfsprekend dat je die (gelijk) krijgt. De grenzen van ons zorgstelsel zijn bereikt. Zorg moet daarom anders worden georganiseerd. Landelijk, regionaal én lokaal. “Inwoners zijn hierbij onmisbaar, zij kunnen het beste...
Activiteiten Commissie Mobiliteit tweede helft 2022

Activiteiten Commissie Mobiliteit tweede helft 2022

De commissie Mobiliteit is een gezamenlijke commissie van zaVie en Zorgbelang Groningen. Samen werken we op verschillende onderwerpen waar we allemaal mee te maken hebben. Eén van die onderwerpen is mobiliteit, dat wil zeggen: alle belangen op het gebied van vervoer,...
Inspirerend groepsgesprek Samen Beslissen ouderen met kanker

Inspirerend groepsgesprek Samen Beslissen ouderen met kanker

Welke informatie hebben oudere patiënten, naasten én zorgverleners nodig om samen te kunnen beslissen over een behandeling bij kanker? Deze vraag stond centraal tijdens het groepsgesprek op maandag 26 juni in het UMCG. Vier deelnemers gingen in gesprek met Sanne...
Nieuw regio- en ROAZ-beeld gepubliceerd

Nieuw regio- en ROAZ-beeld gepubliceerd

  Er zijn steeds meer mensen die zorg nodig hebben, terwijl het aantal zorgverleners en mantelzorgers afneemt. Dit geldt landelijk, maar zeker ook voor de regio Noord (de provincie Groningen en de kop van Drenthe). Goede zorg kunnen blijven bieden, vraagt om de...