Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Even terugkijken op het afgelopen jaar met het Jaaroverzicht 2020

Eerste pagina van het jaaroverzicht 2020 met een foto en inleidende tekst van Edwin Klok en het logo van ZorgbelangHet jaar 2020 ligt al even achter ons, het jaar waarin we te maken kregen met ‘corona’ waardoor veel niet doorging. Maar ook een jaar van grote creativiteit, waarin we zochten naar wat wél kon. In ons korte jaaroverzicht lees je hoe we ons in 2020 hebben ingezet voor meer eigen regie, participatie en kwaliteit van zorg en leven van inwoners van onze provincie.
Dit deden we natuurlijk niet alleen, maar samen met provincie, gemeenten, zorgaanbieders, vaste samenwerkingspartners Onderling Sterk steunpunt – provincie Groningen, Platform Hattinga Verschure en zaVie. En – ook via hen – bovenal samen met inwoners van de provincie Groningen: samen met de mensen om wie het gaat!