Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Project Hersentumor UMCG

Wanneer
2013 – 2016 – 2021

Waar
UMCG

Wat
In het project is gekeken hoe patiënten met een hersentumor en hun naasten de zorg in het UMCG ervaren wat betreft:
– de informatievoorziening;
– de behandeling;
– en de ondersteuning.
Ook is gekeken wat daarbij de toegevoegde waarde van de casemanager is.
Wat is belangrijk voor patiënten en hun naasten bij de zorg en behandeling in het UMCG?

Doel
Verbeteren van zorg voor mensen met een hersentumor en hun naasten.

Activiteiten
In het voorjaar van 2013 zijn patiënten en hun naasten via een vragenlijstonderzoek bevraagd over hun ervaringen met de zorg in het UMCG. De verbeterpunten die hieruit kwamen zijn door de projectgroep opgepakt en doorgevoerd.
In 2016 heeft een nameting plaatsgevonden door middel van telefonische interviews. Hieruit bleek dat de doorgevoerde verbeteringen ook voor patiënten de gewenste kwaliteitsverbetering heeft opgeleverd.

Resultaten
Uitgebreide resultaten zijn te lezen in de korte samenvatting van het project.

Samenwerkingspartners
Hersenletsel.nl, Menzis, UMCG, Zorgbelang Groningen.

Publicaties

Download Samenvatting project Hersentumor UMCG Samenvatting van de inhoud en uitkomsten van het project ‘Zorg voor mensen met een hersentumor in het UMCG’. In dit project werkten zorgverleners van het UMCG, Zorgbelang Groningen, patiëntenvereniging Hersenletsel.nl, ervaringsdeskundigen en Menzis samen aan betere zorg en ondersteuning aan mensen met een hersentumor en hun naasten.