Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Interviews met inwoners over ‘Zorg in coronatijd’ gebundeld

Voorkant Rapportage Interviews Meldactie Deel 1In april startten Zorgbelang Groningen, Platform Hattinga Verschure en zaVie de Meldactie ‘Zorg in coronatijd’. Via een vragenlijst konden inwoners van de provincie Groningen hun ervaringen delen met de reguliere zorg tijdens de ‘coronacrisis’.
Aan het eind van de vragenlijst is aan de deelnemers gevraagd of ze wilden meewerken aan een verdiepend interview. Met 13 van hen vond dit interview eind mei – begin juni telefonisch plaats. Hun verhalen zijn te lezen in de Rapportage Interviews ‘Zorg in coronatijd’. Hierin zijn ook opgenomen de ervaringen van 4 cliënten van het Adviespunt Zorgbelang en van een aantal jeugdige cliënten van de Vertrouwenspersoon Jeugdhulp.
De uitkomsten van de interviews zijn zonder kleur of interpretatie, maar eerlijk en uitgesproken weergegeven.

Alle resultaten van de eerste Meldactie zijn te lezen in de Rapportage Meldactie ‘Zorg in coronatijd’. Een samenvatting van de tussenresultaten lees je in de Nieuwsbrief Meldactie ‘Zorg in coronatijd’ mei 2020.