Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Martini Ziekenhuis en Zorgbelang Groningen verlengen samenwerking

Ton Tiebosch en Rinze Bouius ondertekenen convenant

Ton Tiebosch (links) en Rinze Bouius ondertekenen convenant

Op 21 juni hebben Ton Tiebosch, voorzitter Raad van Bestuur van het Martini Ziekenhuis, en Rinze Bouius, directeur-bestuurder van Zorgbelang Groningen, hun handtekeningen gezet onder een nieuw convenant. Hiermee verlengen beide bestuurders de succesvolle samenwerking van de organisaties met 4 jaar. Dankzij de samenwerking zijn er de afgelopen jaren meerdere patiëntgerichte verbeteringen doorgevoerd, waaronder voor patiënten met chronisch lage rugklachten.

Ton Tiebosch: “De resultaten van de afgelopen jaren laten zien dat onze samenwerking met Zorgbelang Groningen nodig is en écht bijdraagt aan het verbeteren van patiëntgerichte zorg. Ik kijk dan ook uit naar het vervolg van onze samenwerking!”. Rinze Bouius: “Zorgbelang behartigt de belangen van iedereen in de provincie Groningen die gebruik maakt van zorg. Wij werken samen met belangenbehartigers van inwoners en patiënten en met gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en kennisinstellingen. Voor ons is de inbreng van patiënten en hun naasten onmisbaar bij het ontwikkelen en verbeteren van zorg. Met de voortzetting van onze waardevolle samenwerking zorgen we ervoor dat hun stem gehoord wordt.”

De zorg verbeteren samen met patiënten

Het Martini Ziekenhuis en Zorgbelang Groningen werken al geruime tijd intensief samen op het gebied van patiëntgerichte zorg. Voor het Martini Ziekenhuis is patiëntenparticipatie belangrijk: nieuwe ontwikkelingen in de zorg komen veelal tot stand in samenwerking en afstemming met patiënten. Zorgbelang Groningen is hierin een belangrijke partner. Daarnaast worden ook eigen kanalen ingezet, zoals het Martini Panel en de Cliëntenraad.

Mooi resultaat voor patiënten met chronisch lage rugklachten

Eén van de recente uitkomsten van de samenwerking zijn de verbeteringen in de informatie voor patiënten met chronisch lage rugklachten. Het Martini Ziekenhuis en Zorgbelang Groningen hebben hierbij samengewerkt met patiëntenvereniging NVVR de Wervelkolom en zorgverzekeraar Menzis.
De behoefte aan betere patiëntinformatie ontstond toen het proces van diagnose en behandeling bij chronisch lage rugklachten een aantal jaren geleden efficiënter werd ingericht. Patiënten kwamen niet direct op de juiste plek in het ziekenhuis terecht, met onnodig lange trajecten als gevolg. Nu verwijst de huisarts de patiënt door naar een vaste plek in het ziekenhuis, namelijk naar de revalidatiearts. Deze doet de eerste beoordeling en zorgt ervoor dat de patiënt zo nodig ook verwezen wordt naar een ander specialisme in het ziekenhuis.

Patiëntinformatie verbeterd dankzij feedback

Arjen Bolt, revalidatiearts in het Martini Ziekenhuis: “De doorverwijzing naar de revalidatiearts was een goede verbetering in het proces. Maar we vonden het ook belangrijk om bij patiënten te toetsen hoe dit proces door hen werd ervaren. Daarom zijn we gezamenlijk een project gestart om patiëntervaringen op te halen en hiermee verder te verbeteren.
Eén van de belangrijkste dingen die we terugkregen, was dat patiënten niet altijd begrepen waaróm ze doorverwezen werden naar een revalidatiearts. Op basis van de feedback hebben we de patiëntinformatie verbeterd door meer te vertellen over het doel van het ziekenhuisbezoek en over de afspraak met de revalidatiearts. Patiënten gaven daarnaast aan behoefte te hebben aan informatie en hulp om in het dagelijkse leven om te gaan met hun rugklachten. Ook hiervoor is extra informatie ontwikkeld waar patiënten gebruik van kunnen maken.
De ervaringen van de artsen met dit hele verbetertraject zijn positief en patiënten zijn beter geïnformeerd. Bovendien komen heel weinig patiënten binnen 3 jaar na afsluiting van de behandeling terug in het ziekenhuis. Een mooi resultaat van de samenwerking!”