Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Meedenkers gevraagd voor het Seniorenplatform Groningen!

een grote kring van senioren achter een tafel die samen vergaderenOp 30 oktober 2019 organiseerde zaVie de eerste Seniorenconferentie in Hanze Plaza te Groningen. Met een kleine 40 deelnemers is daar de basis gelegd voor een actief netwerk van senioren en voor de thema’s waar het platform zich mee bezig wil houden. Plannen genoeg, maar ‘corona’ schopte deze in de war: grote ‘fysieke’ bijeenkomsten waren niet meer verantwoord mogelijk. Achter de schermen gaan we echter wel door. De bijeenkomsten van het Seniorenplatform hebben dan ook een prominente plek in het werkplan 2021 van zaVie en in de ondersteuning door Zorgbelang. De inbreng van senioren is daarbij heel erg gewenst!

Thema Invloed en medezeggenschap: meedenkers gevraagd

Vorig jaar werden verschillende thema’s genoemd waar het seniorenplatform zich mee bezig zou moeten houden. Inspraak/invloed/medezeggenschap, maar ook wonen en woonvoorzieningen scoorden hoog. Net als de financiële positie van de senior. Het thema ‘Invloed en Medezeggenschap’ staat voor 2021 op de agenda. Daarvoor zijn we op zoek naar senioren die mee willen denken in een voorbereidende werkgroep zodat we snel kunnen doorpakken als er weer ruimte komt voor een fysieke bijeenkomst over dit thema. We horen graag ideeën voor het programma en vooral ook goede voorbeelden. Alle reacties zijn welkom! Je kunt ze mailen naar Andries Kroese, a.kroese@zorgbelang-groningen.nl.

Fysieke ontmoetingen of andere wegen?

Vanuit zaVie en Zorgbelang zijn en blijven we groot voorstander van daadwerkelijke fysieke ontmoetingen van de leden van het Seniorenplatform. In deze fase – de tweede ‘coronagolf’ – weten we niet wanneer een werkelijke ontmoeting van 40 personen weer verantwoord mogelijk is. Denk je daar anders over of heb je suggesties voor alternatieve manieren om elkaar te ontmoeten, ook dat horen we graag!