Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Nieuw Netwerk Cliëntenraden provincie Groningen

Afgelopen najaar organiseerden we samen met Ambulancezorg Groningen een bijeenkomst voor cliëntenraden uit de keten van ambulancezorg in de provincie Groningen. Wat bleek? Cliëntenraden hebben veel gemeen én kunnen veel aan elkaar hebben. Onze gezamenlijke conclusie was dan ook: het delen van kennis en ervaringen maakt sterker. Maar hoe geven we dat vorm? Met een netwerk van en voor alle cliëntenraden in de provincie Groningen!

Toekomstbestendige zorg organiseren we met elkaar

Een sterke(re) cliëntenraad is – juist nu – hard nodig. Want we staan voor een grote opgave: toekomstbestendige zorg en een betere gezondheid van inwoners in onze provincie. Dat krijgen we alleen samen voor elkaar. Samen betekent ook: mét inwoners, patiënten, cliënten, naasten, mantelzorgers én hun vertegenwoordigers (zoals cliëntenraden).
Dat vraagt om sterke cliëntenraden. Die hun achterban weten te bereiken en daardoor (nog beter) weten wat er speelt. Die niet het wiel hoeven uit te vinden wat elders al is uitgevonden. Die kunnen adviseren over het beleid in de eigen organisatie én over de samenwerking met andere organisaties.

Netwerk cliëntenraden

Een provinciaal netwerk van en voor alle cliëntenraden is hierbij zeer helpend. Dit netwerk komt een aantal keer per jaar bij elkaar rond een voor de cliëntenraden spelend thema. Naast fysieke ontmoeting biedt het netwerk ook een online platform. Het enige wat van een cliëntenraad wordt gevraagd is eens in de zoveel tijd dit netwerk te ontvangen. Zorgbelang Groningen zorgt voor de rest: wij organiseren en faciliteren. Zorgbelang ontzorgt!

Meer informatie en aanmelden

In de Flyer Netwerk Cliëntenraden staat meer informatie over het netwerk, de randvoorwaarden en de kosten.
Interesse in deelname aan dit netwerk? Neem dan contact op met Lucien Kampijon, l.kampijon@zorgbelang-groningen.nl of bel 06 25 45 68 17.

mensen van verschillende cliëntenraden ontmoeten elkaar en gaan met elkaar in gesprek

Geanimeerde gesprekken tijdens de bijeenkomst op 18 oktober 2023 met cliëntenraden in de keten van ambulancezorg in de provincie Groningen.